Concursul Internaţional de Programare „Catalysts-2018”

Vineri, 16 noiembrie 2018, Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică a Universitaţii Tehnice a Moldovei va găzdui a III-a ediţie a Concursului Internaţional de Programare (Coding Contest) „Catalysts-2018”. Evenimentul menţionat va avea loc în sălile blocului de studii Nr. 3, FCIM, amplasat pe adresa  str. Studenţilor 9/7, începând cu orele 16.00.

Citește mai mult

Studii gratuite la Universitatea de Științe Umane din Norvegia

Invităm studenții anului III și doctoranzii să aplice, în anul 2019,  în cadrul Proiectului Water Harmony-II, la studii gratuite în Universitatea de Științe Umane din Norvegia.

Cerințe față de candidați:

1) Cunoasterea fluentă  a limbii engleze (prezentarea Certificatului internațional de cunoaștere a limbii engleze (IELTS, TOEFL) sau susținerea testului de cunoștințe prinvind programul de limba engleză IELTS în cadrul Departamentul ACAG și PM, Facultatea Urbanism și Arhitectură);

2) Nota medie de studii – peste 8.5;

3) Curriculum-ul de specialitate al candidatului va include următoarele discipline obligatorii: Tratarea apei; Epurarea apelor uzate; Managementul apei.

Susținerea testului de limbă engleză va avea loc pe data de 16.12.2018 – 20.12.2018, Departamentl ACAG și PM, aud. 9-121, Programul Alimentări cu apă, canalizare.

Componența dosarului:

  1. Cerere tip adresată decanului Facultății (se găsește la coordonatorul de programe internaționale și/sau la decanat) și înregistrată la secretariatul Facultății;
  2. Copia pașaportului, valabil pe perioada mobilității;
  3. Certificat academic, eliberat de administrația facultății, în limba română;
  4. Curriculum Vitae redactat în limba română sau în limba engleză (formular Europass + fotografie) – original și copie xerox.
  5. Certificat de competență lingvistică (dacă există) – original și copie xerox.

Înscrierea doritorilor pentru susținerea testului va avea loc în perioada 08.11.2018 pâna la data de 30.11.2018 la departamentul ACAGsiPM, birou 9-121, dl Ion IONEȚ.

Informații suplimentare –  la tel.:022-77-38-22.

Site-ul proiectului: www.waterh.eu

Concursul cercetătorilor științifici în calitate de membri ai secțiilor de științe ale Academiei de Științe a Moldovei

Se anunță demararea concursului cercetătorilor științifici în calitate de membri ai secțiilor de științe ale Academiei de Științe a Moldovei.

Citește mai mult

Utilizarea platformei MOODLE pentru instruirea la unitatea de curs ” Tehnologii Informaționale Aplicate” a studenților FET

Începând cu toamna anului 2018, studenții FET, beneficiază de cursul online de ”Tehnologii Informaționale Aplicate”, plasat pe platforma MOODLE al UTM. Cursul este unul complex, care corespunde celor mai noi tendințe din domeniul IT, dar și este ajustat cerințelor și așteptărilor mediului de afaceri din Republica Moldova.

Citește mai mult

Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2018

 

 

Data evenimentului: 22 – 28 octombrie 2018.

Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis (Open Access Week) este un eveniment global, stabilit de SPARC în 2008 pentru a crește gradul de conștientizare privind Accesul Deschis (OA) și pentru a solicita ca OA să fie o nouă normă în studii și cercetare.

Tema declarată pentru anul 2018 – „Designing Equitable Foundations for Open Knowledge” („Proiectarea fundamentelor echitabile pentru Cunoștințe Deschise”).

Sistemele științifice sunt în tranziție. Deoarece fenomenul „Open” devine implicit, OA Week 2018 se concentrează asupra necesității ca toate părțile interesate (guverne, finanțatori, universități, editori și cercetători) să elaboreze noi sisteme deschise care să fie integrate, echitabile și să servească cu adevărat nevoilor comunităților globale diverse.

Biblioteca tehnico-științifică a Universității Tehnice s-a aliniat acestui eveniment de la prima ediție și desfășoară în această săptămână o serie de activități în susținerea și promovarea Accesului Deschis la informația științifică.

Program

Activități în cadrul Săptămânii Accesului Deschis 22-28 octombrie 2018

Biblioteca Tehnico-științifică  UTM

„Proiectarea fundamentelor echitabile pentru Cunoștințe Deschise”

DataActivitateaTimp desfășurareLocația
22.10.2018

 

Lansarea Săptămânii Accesului Deschis, deschiderea evenimentului.

 

Informații și materiale promoționale pe standurile filialelor Bibliotecii de la facultăți; diseminarea materialelor informative; plasarea informației pe site-ul UTM și al Bibliotecii.

 

 

Expoziții de cărți și reviste științifice.

 

930

 

Pe parcursul Săptămânii Accesului Deschis

22-28.10.2018

 

 

900 – 1400

 

Bloc 6, hol FIMIT

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloc 6, hol FIMIT

 

Bloc 11, Biblioteca FTP

 

23.10.2018Dialog cu utilizatorii (individual și în grup): beneficiile accesului deschis pentru studiu și cercetare.

 

 

 

Expoziții de cărți și reviste achiziționate recent

Pe parcursul Săptămânii Accesului Deschis

22-28.10.2018

 

900 – 1300

 

Filialele Bibliotecii la facultăți

 

 

 

Bloc 3, hol FCIM

Bloc 10, hol FCGC, FIEB

24.10.2018Ziua Bazelor de Date Științifice. Promovarea resurselor informaționale Cambridge Journals Online; Taylor@Francis Online Journal Library; Web of Science.

 

Expoziții de cărți noi

 

 

1500

 

 

 

900 – 1300

 

Biblioteca FTA, sala de lectură,

5-501

 

 

Bloc 5, hol FTA

 

25.10.2018Explorarea bazelor de date în domeniul proprietății intelectuale și a dreptului de autor    www.agepi.md

www.osim.ro

www.fips.ru

 

Expoziții de cărți noi

 

900 – 1200

 

 

 

 

900 – 1400

Serviciul Bibliografie. Documentare Științifică

6-514

 

Bloc 9, hol FUA

 

26.10.2018Masa rotundă: Oportunitățile Accesului Deschis pentru cercetătorii universitari

(grup țintă – doctoranzi UTM).

 

Expoziții de cărți noi

1400

 

 

 

900 – 1300

 

 

sala de lectură FTA

5-501

 

Biblioteca FEIE

2-236

27.10.2018Evaluarea desfășurării Săptămânii Accesului Deschis 22-28 octombrie 2018.

Expunerea rezultatelor pe site-ul Bibliotecii UTM.

 

  

 

 

In atenţia instituţiilor organizatoare de doctorat, conducătorii şcolilor doctorale, conducătorilor de doctorat!

ANACEC  informează despre problemele tehnice legate de pagina web www.cnaa.md şi 
recomandă plasarea pe pagina web a instituţiilor varianta electronică a tezelor şi autoreferatelor care ormează a fi susţinute!

MEDIALAB la UTM

Astăzi, 21 septembrie, 2018, în cadrul proiectului TEACH ME -2018 a fost deschis laboratorul MEDIALAB în blocul de studii nr. 6 a UTM,unde cadrele didactice, profesorii, sunt așteptați să creeze resurse atractive de predare.

”Noi ne dorim ca profesorii din Moldova  să predea cu interes si entuziasm după tehnologii și metode inovative Sperăm că atât laboratorul cât și experiența acumulată în cadrul proiectului vor fi de folos.” a subliniat Olga Zubikova, coordonatorul proiectului TEACHME-2018

Proiectul TEACH ME este realizat în cadrul programului Erasmus+, KA2 – Capacity Building in Higher Education și își propune să integreze tehnologiile e-Learning în programele de educație profesională continuă pentru profesori, care să sporească atractivitatea și accesul la aceste programe. De asemenea, vor fi elaborate, acreditate și testate (de către o instituție abilitată din Europa) două module inovative pentru formatorii de profesori. Modulele vor permite cadrelor didactice să alcătuiască situații de învățare în care cursanții vor fi încurajați să-și contureze obiective proprii, să creeze diverse strategii de învățare, să poată stabili relații complexe în grupuri și să opereze autonom. Implementarea noilor abordări, a tehnologiilor e-Learning și a instrumentelor digitale va genera, nemijlocit, sporirea calității, atractivității și accesibilității învățământului superior din Moldova.

Sperăm ca acest proiect este abia la început deoarece un proiect de succes este un proiect care are continuitate și în ultimile zile deja dezbatem noi posibilități de a continua colaborarea în baza proiectului dat și sper să ne vedem în câteva luni în cadrul unui noi proiect”, a mai spus Olga Zubikova

Proiectul este coordonat de către Fachhochschule des Mittelstands (FHM), Bielefeld, Germania.

 

 

Conference on Applied and Industrial Mathematics „CAIM-2018”

În zilele de 21-22 septembrie 2018, Societatea Română de Matematică Aplicată şi Industrială „ROMAI” în parteneriat cu Societatea Matematicienilor din Republica Moldova și Universitatea Tehnică a Moldovei organizează Conferinţa ştiinţifică anuală consacrată problemelor modelării matematice a diferitor procese și fenomene tehnice, inclusiv în telecomunicații și tehnologii informaționale, tehnologia și industria alimentelor și în diverse ramuri ale industriei ușoare – „CAIM-2018”.

În cadrul ediției actuale The 26th Conference on Applied and Industrial Mathematics „CAIM-2018” vor fi convocate două ședințe plenare cu audierea a 5 rapoarte și organizate 5 secții cu audierea a 102 comunicări, la care se vor întruni circa 200 de participanți, inclusiv 60 din afara hotarelor României și Republicii Moldova.

Ședința de deschidere va avea loc în data de 21 septembrie cu începere de la ora 9.00, la Centrul Tekwill (Chișinău, str. Studenților 9/11), iar lucrările în secții se vor desfășura, conform programului,  în incinta Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică (str. Studenţilor, 9/7, corpul de studii nr. 3, UTM).

 

 

program CAIM2018