Conference on Applied and Industrial Mathematics „CAIM-2018”

În zilele de 21-22 septembrie 2018, Societatea Română de Matematică Aplicată şi Industrială „ROMAI” în parteneriat cu Societatea Matematicienilor din Republica Moldova și Universitatea Tehnică a Moldovei organizează Conferinţa ştiinţifică anuală consacrată problemelor modelării matematice a diferitor procese și fenomene tehnice, inclusiv în telecomunicații și tehnologii informaționale, tehnologia și industria alimentelor și în diverse ramuri ale industriei ușoare – „CAIM-2018”.

În cadrul ediției actuale The 26th Conference on Applied and Industrial Mathematics „CAIM-2018” vor fi convocate două ședințe plenare cu audierea a 5 rapoarte și organizate 5 secții cu audierea a 102 comunicări, la care se vor întruni circa 200 de participanți, inclusiv 60 din afara hotarelor României și Republicii Moldova.

Ședința de deschidere va avea loc în data de 21 septembrie cu începere de la ora 9.00, la Centrul Tekwill (Chișinău, str. Studenților 9/11), iar lucrările în secții se vor desfășura, conform programului,  în incinta Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică (str. Studenţilor, 9/7, corpul de studii nr. 3, UTM).

 

 

program CAIM2018 

 

 

Bursa speranței 2018

BCR Chișinău lansează o nouă ediție a concursului „Bursa speranței”.

Citește mai mult

CAIM 2018

The 26th Conference on Applied and Industrial Mathematics

Citește mai mult

„Dezvoltarea sistemelor Embedded”, ediția 2018

Pentru a V-a vară consecutiv, Clubul Ingineresc Microlab organizează școala de vară „DEZVOLTAREA SISTEMELOR EMBEDDED 2018”.

Citește mai mult

Cursul ”Antreprenoriat. Inițierea afacerii” la UTM

Ca continuitate a Proiectului Tempus ”Dezvoltarea parteneriatului cu întreprinderile în Republica Moldova”, Universitatea Tehnică din Moldova menține tradiția și mai bine de 8 ani la rând organizează cursul ”Antreprenoriat. Inițierea afacerii”, de care beneficiază gratuit studenții universității.

Citește mai mult

Inaugurarea laboratorului metrologic 3D Mitutoyo al Universității Tehnice din Moldova.

Astăzi, 30 mai 2018, Universitatea Tehnică din Moldova a fost inaugurat laboratorul metrologic Mitutoyo în trei coordinate. Contribuția companiei japoneze Mitutoyo, lider mondial în domeniul metrologiei, este o continuare a bunei colaborări cu Universitatea Tehnică din Moldova, inițiate și parafate printr-un acord de parteneriat în 2017. Citește mai mult

Colegiul Tehnic al UTM anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de Şef secție

Colegiul Tehnic al UTM anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de şef secție
al secției ”Construcția de Mașini”
în cadrul Colegiului Tehnic,
parte componentă a Universităţii Tehnice a Moldovei

La concurs pot participa cetăţeni ai Republicii Moldova, cu studii superioare universitare, care au desfăşurat activitate didactică de cel puţin 5 ani și dețin grad didactic, la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu a împlinit vârsta de 65 ani; posedă limba română, sunt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei, nu au antecedente penale.
Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de șef secție al secției ”Construcția de Mașini” în cadrul Colegiului Tehnic al UTM prezintă la secretariat, în termen de 20 de zile calendaristice din ziua publicării în presă a anunţului, următoarele acte de participare la concurs:
1. cererea de participare la concurs conform anexei nr. 1 la Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de conducere în instituţiile de învăţământ profesional tehnic, aprobat prin ordinul Ministerului Educaţiei nr. 673 din 09.07.2015;
2. copia actului de identitate;
3. copia /copiile actului/ actelor de studii;
4. copia carnetului de muncă;
5. Curriculum Vitae de model Europass, specificat în anexa nr. 2 la Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de conducere în instituţiile de învăţământ profesional tehnic, aprobat prin ordinul Ministerului Educaţiei nr. 673 din 09.07.2015;
6. certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) şi neuropsihic (eliberate de psihiatru / narcolog) pentru exercitarea funcţiei;
7. cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere;
8. proiectul planului de activitate a secţiei, pentru 5 ani.

Termenul de depunere a actelor – 20 de zile calendaristice de la data publicării anunţului.

ADRESA:
mun. Chişinău, str. Voluntarilor 1, anticamera (bir. 106)
telefon de contact: 0 (22) 470-500

Colegiul Tehnic al UTM anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de Director adjunct

Colegiul Tehnic al UTM anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de
Director adjunct pentru instruire practică și producere
în cadrul Colegiului Tehnic,
parte componentă a Universităţii Tehnice a Moldovei

La concurs pot participa cetăţeni ai Republicii Moldova, cu studii superioare universitare, care au desfăşurat activitate didactică de cel puţin 5 ani și dețin grad didactic, la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu a împlinit vârsta de 65 ani; posedă limba română, sunt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei, nu au antecedente penale.
Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de Director adjunct pentru instruire practică și producere în cadrul Colegiului Tehnic al UTM prezintă la secretariat, în termen de 20 de zile calendaristice din ziua publicării în presă a anunţului, următoarele acte de participare la concurs:
1. cererea de participare la concurs conform anexei nr. 1 la Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de conducere în instituţiile de învăţământ profesional tehnic, aprobat prin ordinul Ministerului Educaţiei nr. 673 din 09.07.2015;
2. copia actului de identitate;
3. copia /copiile actului/ actelor de studii;
4. copia carnetului de muncă;
5. Curriculum Vitae de model Europass, specificat în anexa nr. 2 la Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de conducere în instituţiile de învăţământ profesional tehnic, aprobat prin ordinul Ministerului Educaţiei nr. 673 din 09.07.2015;
6. certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) şi neuropsihic (eliberate de psihiatru / narcolog) pentru exercitarea funcţiei;
7. cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere;
8. proiectul planului de activitate, pentru 5 ani.

Termenul de depunere a actelor – 20 de zile calendaristice de la data publicării anunţului.

ADRESA:
mun. Chişinău, str. Voluntarilor 1, anticamera (bir. 106)
telefon de contact: 0 (22) 470-500