Rezultatele selectării formatorilor la Programul de formare în domeniul Eficienței Energetice a Clădirilor Publice

Proces verbal nr. 2 al ședinței comisiei de recrutare și selectare a formatorilor la Programul de formare în domeniul Eficienței Energetice a Cladirilor Publice

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță concurs privind angajarea în cadrul Direcției Managementul Resurselor, Serviciului Resurse Umane, a unui specialist serviciu personal.

Responsabilitățile de bază se referă la organizarea şi derularea operaţiunilor de administrare de personal.

Sarcini de bază:

 1. Verificarea, completarea şi întocmirea documentaţiei de evidenţă şi păstrare a dosarelor personale ale salariaților universităţii în conformitate cu actele normative și legislative.
 2. Introducerea informaţiei necesare în baza de date automatizată privind evidenţa resurselor umane.
 3. Actualizarea permanentă și cu corectitudine a informațiilor din baza de date automatizată privind evidența resurselor umane.
 4. Îndeplinirea oricărei sarcini specifice Serviciului Resurse Umane.

Cerințe către competitorii la concurs:

 • Studii superioare relaționate domeniului de activitate – relații de muncă sau managementul resurselor umane (juridice, economice sau în domenii conexe). Masteratul în domeniul dreptului muncii sau a managementului resurselor umane va constitui un avantaj;
 • Cunoștințe în operarea sistemelor informaționale moderne (MS Office și gestionarea bazelor de date);
 • Cunoașterea limbii române și ruse. Cunoașterea limbii engleze va fi un avantaj.

Informații suplimentare:

Tel. 022-23-54-57 (Serviciul Resurse Umane, UTM)

E-mail:

E-mail:

Persoanele cointeresate pot expedia CV-ul și scrisoarea de intenție la adresa electronică: sau depune personal sau prin poștă la adresa:

mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare nr. 168, bir. 109.

Vor fi contactate doar persoanele selectate.

Data-limită: 25 ianuarie 2018.

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță concurs pentru angajarea unui Director Executiv, care să conducă Centrul de Excelență în Design și Tehnologie „ZIPhouse” – o platformă de creativitate, colaborare și îmbogățire a cunoștințelor în cadrul clusterului industriilor creative, cu accent pe industria modei.

ZIPhouse este o platformă de inovare care oferă oportunități incomparabile pentru schimbul de cunoștințe, acces la facilități de producere, resurse de inspirație și colaborare în domeniul industrial. ZIPhouse  oferă o șansă unică tinerilor designeri, începătorilor, profesioniștilor și cadrelor universitare pentru a-și îmbunătăți aptitudinile tehnologice și abilitățile de proiectare.

Directorul Executiv va dezvolta în colaborare „ZIPhouse” ca o comunitate de tip „make-space”, care cultivă talentul în design, stimulează spiritul antreprenorial și crește productivitatea și calitatea, prin forță de muncă mai bună și inovare adoptată, în întreprinderile clusterului creativ. Candidatul la postul de director executiv trebuie să împărtășească și să încurajeze optimismul cu privire la potențialul creativ al Republicii Moldova.

Directorul Executiv, sub supravegherea Consiliului Centrului, va proiecta, planifica și gestiona activitățile Centrului pentru a debloca potențialul comunității și pentru a răspunde necesităților industriei modei ca parte a clusterului industriilor creative. În acest rol, acesta va interacționa cu toți cei interesați din industrie, adică cu reprezentanții autorităților de diferit nivel, asociațiile profesionale, mediul de afaceri și instituțiile de învățământ.

CERINTE MINIME:

 • diplomă de master sau diplomă de nivel mai înalt în domeniu sau în alt domeniu relevant;
 • minim 3 ani de experiență în dezvoltarea afacerilor, administrare, consultanță în industria modei sau, alternativ, în alte domenii ale industriei creative;
 • abilități de conducere și administrative bune;
 • cunoașterea factorilor interesați din Industria Modei și a clusterului creativ este un avantaj;
 • cunoașterea celor mai bune practici internaționale în dezvoltarea industriilor creative, a huburilor creative și a spațiilor de conlucrare este un avantaj distinct;
 • experiența anterioară în lucrul cu programele donatoare este un avantaj;
 • abilități excelente de scriere, prezentare, comunicare;
 • fluență în limbile română și engleză, cunoașterea bună a limbii ruse, scrisă și vorbită, este un avantaj.

Candidatul selectat va trebui să demonstreze următoarele COMPETENȚE:

 • gândirea strategică, orientare spre afaceri, capacitate analitică și abilitatea de a gestiona schimbarea;
 • abilitatea și dorința de a lucra în direcții netradiționale;
 • lider vizionar cu pasiune și optimism, care inspiră respect și încredere și mobilizează pe alții să-și îndeplinească viziunea;
 • Angajamentul de a împărtăși conducerea cu personalul Centrului și de a avea o abordare de echipă față de activitatea Centrului;
 • înțelegere profundă și practică în sensibilitatea culturală și diversitatea comunitară;
 • angajamentul de a ajuta numeroasele organizații din rețeaua de dezvoltare comunitară să colaboreze eficient;
 • candidatul de succes acționează în direcția soluționării creative a problemelor, și identifică provocările la timp și le rezolvă într-o manieră directă, colaborativă, rezonabilă și înțelegătoare;
 • menținerea unui nivel înalt de profesionalism, având în același timp capacitatea de a face relații cu o varietate mare de actori ai clusterului creativ, donatori, Guvern, mass-media, etc.

Atunci când cerințele minime nu sunt îndeplinite în întregime, candidatul poate înlocui o parte din cerințele nesatisfăcute cu o combinație de calificări academice relevante, pregătire profesională suplimentară și experiență de lucru progresivă relevantă.

ZIPhouse este un centru de excelență în cadrul Universității Tehnice a Moldovei, creat printr-un parteneriat public-privat între Universitatea Tehnică a Moldovei și Asociația Patronală din Industria Ușoară din Republica Moldova.

Acesta este un apel pentru înaintarea CV-urilor și scrisorilor de intenție din partea candidaților calificați.

Candidații interesați trebuie să trimită un CV, o scrisoare de intenție care să descrie în detaliu calificările, experiența anterioară și disponibilitatea acestora până la data de 25 ianuarie 2018, prin e-mail la adresa , cu subiectul Director Executiv ZIPhouse (ZIPhouse Executive Director). Toate materialele trebuie să fie depuse în limba engleză. Pozițiile sunt deschise numai cetățenilor Republicii Moldova. Doar candidații care corespund cerințelor înaintate vor fi contactați.

Centrul de Formare Continuă „Eficiența Energetică a Clădirilor Publice”

Anunță înscrierea în calitate de formator la Programul de formare în domeniul Eficienței Energetice a Clădirilor Publice în cadrul Programului Național de Creștere a Capacităților Actorilor din domeniul Eficienței Energetice a Clădirilor Publice cu suportul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

Citește mai mult

Conferinţa: “Images of compact rings”

Departamentul de Matematică  al  UTM Organizează marţi,  19  decembrie 2017 ora 15.00, în cadrul Seminarului de Ştiinţe Matematice  P. Osmătescu conferinţa: “Images of compact rings”

Citește mai mult

Conferința: Despre stabilitatea soluțiilor periodice ale sistemului diferențial patru dimensional de tip Lyapunov-Darboux

Departamentul de Matematică  al  UTM Organizează miercuri,  13  decembrie 2017 ora 16.00, în cadrul  Seminarului de Științe Matematice  P. Osmătescu conferința: Despre stabilitatea soluțiilor periodice ale sistemului diferențial patru dimensional de tip Lyapunov-Darboux susținută de conf. univ. dr.  Victor Orlov.

Citește mai mult

CEGHID – ghidul tău în carieră

Stimaţi studenţi şi masteranzi! Obţinând mai multă informaţie despre mediul economic şi piaţa muncii aveţi şansa să găsiți un loc potrivit pentru stagiul de practică sau un loc de muncă după absolvirea facultății. Un sprijin în acest context vă poate oferi Centrul Universitar CEGHID (str. Studenţilor, 9, bloc de studii 5, parter, tel. 022 92 92 15, 022 92 92 29).

Citește mai mult

Balul brazilor de Crăciun 2017

Pomul de Crăciun, dacă nu ar întruchipa magie, dacă nu ar purta un mesaj, ar fi doar un pom. Cred că mai presus de forma conică, culoarea verde, jucării, ghirlande, sclipici și tot felul de alte intervenții clișeu, lucrările pentru concursul Balul Brazilor de Crăciun, trebuie să transmită povești.
Dincolo de premii este procesul de creație, care dacă este sincer și neinfluențat neapărat de trenduri, educă și face diferența.

Citește mai mult

Conferința în cadrul Seminarul de Științe Matematice P. Osmătescu

Departamentul de Matematică  al  UTM organizează miercuri,  15  noiembrie 2017 ora 15.20, în cadrul Seminarul de Științe Matematice  P. Osmătescu conferința: Asupra buclelor automorfe meta-abeliene

 susținută de prof. univ. dr. hab. Vasile Ursu

 Conferința va avea loc în aud. 328, et. 3,  bloc II (Facultatea Energetică şi Inginerie Electrică).

Se anunţă concurs pentru suplinirea postului vacant de decan al Facultăţii Electronică şi Telecomunicaţii

Conform Hotărârii Senatului UTM din 31.10.2017, se anunţă concurs pentru suplinirea postului vacant de decan al Facultăţii Electronică şi Telecomunicaţii.

Citește mai mult