CEGHID – ghidul tău în carieră

Stimaţi studenţi şi masteranzi! Obţinând mai multă informaţie despre mediul economic şi piaţa muncii aveţi şansa să găsiți un loc potrivit pentru stagiul de practică sau un loc de muncă după absolvirea facultății. Un sprijin în acest context vă poate oferi Centrul Universitar CEGHID (str. Studenţilor, 9, bloc de studii 5, parter, tel. 022 92 92 15, 022 92 92 29).

Citește mai mult

Balul brazilor de Crăciun 2017

Pomul de Crăciun, dacă nu ar întruchipa magie, dacă nu ar purta un mesaj, ar fi doar un pom. Cred că mai presus de forma conică, culoarea verde, jucării, ghirlande, sclipici și tot felul de alte intervenții clișeu, lucrările pentru concursul Balul Brazilor de Crăciun, trebuie să transmită povești.
Dincolo de premii este procesul de creație, care dacă este sincer și neinfluențat neapărat de trenduri, educă și face diferența.

Citește mai mult

Conferința în cadrul Seminarul de Științe Matematice P. Osmătescu

Departamentul de Matematică  al  UTM organizează miercuri,  15  noiembrie 2017 ora 15.20, în cadrul Seminarul de Științe Matematice  P. Osmătescu conferința: Asupra buclelor automorfe meta-abeliene

 susținută de prof. univ. dr. hab. Vasile Ursu

 Conferința va avea loc în aud. 328, et. 3,  bloc II (Facultatea Energetică şi Inginerie Electrică).

Se anunţă concurs pentru suplinirea postului vacant de decan al Facultăţii Electronică şi Telecomunicaţii

Conform Hotărârii Senatului UTM din 31.10.2017, se anunţă concurs pentru suplinirea postului vacant de decan al Facultăţii Electronică şi Telecomunicaţii.

Citește mai mult

CONCURS DE SELECŢIE A STUDENŢILOR ERASMUS+ (pentru a.u. 2017-2018)

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru mobilități academice la L’Ecole Nationale Vétérinaire, Agroalimentaire et de l’Alimentation Nantes-Atlantique (ONIRIS), Franța în cadrul programului Erasmus+ (http://www.oniris-nantes.fr/etudes/relations-internationales/admission/). ONIRIS oferă 2 burse de mobilitate pentru studenții de la ciclul I studii Licența ai Facultăţii de Tehnologie Alimentelor, Universităţii Tehnice a Moldovei. Candidații selectați vor efectua mobilitatea în semestrul II al anului universitar 2017 – 2018.

Valoarea bursei pentru studenți este de 850€/lună, adițional se va achita drumul tur-retur, dacă distanța se încadrează în cerințele programului Erasmus+  (aprox. 275).

Dosarele pot fi depuse, până la 1 noiembrie 2017 inclusiv, la responsabil de relații internaționale din cadrul facultăţii. Preselecţia candidaţilor la mobilitate va fi organizată în cadru FTA.

Rezultatele preselecției  vor fi transmise la Serviciul Relații Internaționale (UTM, str. Ștefan cel Mare 168, et. 2, of. 203).

Etapa finală de selecție a candidaților va fi efectuată de L’Ecole Nationale Vétérinaire, Agroalimentaire et de l’Alimentation Nantes-Atlantique (ONIRIS), Franța, care va anunța rezultatele finale.

Concursul se adresează studenților ciclul I de studii Licența, cu frecvența la zi.

 

 

Detalii despre oferta academică: Domeniu: agroalimentaire.

 

Componența dosarului de candidatură la statutul de student ERASMUS

1. Cerere tip adresată Decanului Facultăţii (se găsește la coordonatorul de programe internaționale și/sau la decanat) și înregistrată la secretariatul facultății.

2. Formular de aplicare a studentului (se găsește pe pagina ofertei de burse la ONIRIS).

3. Certificat Academic, nivelul de studii, eliberat de administrația facultății (în original și traducere autorizată în limba franceză).

4. Copia pașaportului, valabil pe perioada mobilității.

5. Copia a cardului european de asigurare medicală (după caz)

6. Curriculum vitae redactat în limba franceză (formular Europass + fotografie).

7. Learning Agreement (completat cu informații despre student și universitatea de origine).

8. Adeverință de student eliberată de secretariatul facultății, care confirmă ciclul și anul de studii în anul academic curent, precum și data preconizată de absolvire (în original și traducere autorizată în franceză/certificat eliberat în franceză).

9. Scrisoare de intenție.

10. Declarație prin care se precizează dacă candidatul a efectuat anterior o mobilitate Erasmus + (dacă este cazul, menționați perioada de mobilitate și instituția gazdă).

Alte materiale: dosar plic pentru arhivarea materialelor personale ale candidatului.

 

Criterii pentru depunerea dosarului de candidatură la statutul de student ERASMUS

1. Criterii de eligibilitate

– să fie student înmatriculat la studii la zi – licență la Universitatea Tehnică a Moldovei

– să promoveze cu rezultate bune testul de competență lingvistică pentru Limba franceză

 

2. Criterii de selecție

– să îndeplinească condițiile de eligibilitate

– să aibă rezultate academice bune în anul universitar

– să prezinte documentele conform celor menționate anterior

3. Criterii specifice

– să aibă toate examenele promovate

– să prezinte alte documentele solicitate în mod suplimentar de către comisia de selecție

– să poată demonstra aptitudini și abilități specifice în concordanță cu activitatea ce urmează să o desfășoare la universitate parteneră

 

 

Calendar concurs selecțieInformații suplimentare
27.10.2017-01.10.2017ÎNSCRIEREA pe baza dosarului de candidatură

CONSULTAŢII pentru întocmirea dosarului

Coordonator relații internaționale FTA

Cristina Popovici, conf. univ., dr.

Email:  

 

Serviciul Relaţii Internaționale

Adresa bd. Ştefan cel Mare, 168, bir. 203

 

02.11.2017INTERVIUL DE SELECŢIE (ora 1200, bir. 5-512)
02.11.2017AFIŞAREA REZULTATELOR preliminare
03.11.2017TRANSMITEREA dosarelor L’Ecole Nationale Vétérinaire, Agroalimentaire et de l’Alimentation Nantes-Atlantique (ONIRIS), Franța pentru evaluarea finală

 

 

Concurs de selecţie a studenţilor și cadrelor didactice ERASMUS+ (pentru a.u. universitar 2017-2018)

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru mobilități academice la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău (UBc), România, în cadrul programului Erasmus+. UBc oferă două burse de mobilitate pentru studenții de la ciclurile de studii Licență (anul II) sau Masterat (anul I), precum și o bursa pentru personalul didactic (mobilitate de predare).

Citește mai mult

Concurs de selecţie a studenţilor ERASMUS+

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru mobilități academice la Agrocampus Ouest, Rennes, Franţa, în cadrul programului Erasmus+. Agrocampus Ouest oferă 2 burse de mobilitate pentru studenții de la ciclul II studii Masterat ai Facultăţii de Tehnologie şi Management în Industria Alimentară, Universităţii Tehnice a Moldovei.
Candidații selectați vor efectua mobilitatea în semestrul II al anului universitar 2017 – 2018 din 12 februarie 2018 până pe data de 22  iunie 2018.
Valoarea bursei pentru masteranzi este de 850€/lună, adițional se va achita drumul tur-retur, dacă distanța se încadrează în cerințele programului Erasmus+  (aprox. 360 €).
Dosarele pot fi depuse, până la 30 octombrie 2017 inclusiv, la responsabil de relații internaționale din cadrul facultăţii. Preselecţia candidaţilor la mobilitate va fi organizată în cadru FTA.
Rezultatele preselecției  vor fi transmise la Serviciul Relații Internaționale (UTM, str. Ștefan cel Mare 168, et. 2, of. 203).
Etapa finală de selecție a candidaților va fi efectuată de Agrocampus Ouest, Rennes, Franţa, care va anunța rezultatele finale.
Concursul se adresează masteranzilor anului I de studii, cu frecvența la zi.
Detalii despre oferta academică: Domenii: agroalimentaire, production animale, production végétale, économie agricole, halieutique.
Lien: http://www.agrocampus-ouest.fr/infoglueDeliverLive/fr/international/etudiants-etrangers/programme-echange
Componența dosarului de candidatură la statutul de student ERASMUS
 1. Cerere tip adresată Decanului Facultăţii (se găsește la coordonatorul de programe internaționale și/sau la decanat) și înregistrată la secretariatul facultății.
 2. Copia pașaportului, valabil pe perioada mobilității.
 3. Curriculum vitae redactat în limba română și în limba engleză (formular Europass + fotografie).
 4. Learning Agreement (completat cu informații despre student și universitatea de origine, în secțiunea Before the mobility – Tabelul A și semnat de către student și universitatea de origine (șef departament și administrația facultății) în secțiunea Commitment.
 5. Certificat Academic, nivelul masterat, eliberat de administrația facultății (în original și traducere autorizată în limba engleză)
 6. Certificat de competență lingvistică pentru limba franceză (nivel B2)
 7. Adeverință de student eliberată de secretariatul facultății, care confirmă ciclul și anul de studii în anul academic curent, precum și data preconizată de absolvire (în original și traducere autorizată în engleză/certificat eliberat în engleză)
 8. Diploma de Licență (în original și traducere autorizată în limba engleză).
 9. Suplimentul la Diploma de Licență (în original și traducere autorizată în limba engleză)
 10. Scrisoare de intenție
 11. Declarație prin care se precizează dacă candidatul a efectuat anterior o mobilitate Erasmus + (dacă este cazul, menționați perioada de mobilitate și instituția gazdă)
Alte materiale: dosar plic pentru arhivarea materialelor personale ale candidatului.
Criterii pentru depunerea dosarului de candidatură la statutul de student ERASMUS
 1. Criterii de eligibilitate
– să fie student înmatriculat la studii la zi – master la Universitatea Tehnică a Moldovei
– să promoveze cu rezultate bune testul de competență lingvistică pentru Limba franceză
 1. Criterii de selecție
– să îndeplinească condițiile de eligibilitate
– să aibă rezultate academice bune în anul universitar
– să prezinte documentele conform celor menționate anterior
 1. Criterii specifice
– să aibă toate examenele promovate
– să prezinte alte documentele solicitate în mod suplimentar de către comisia de selecție
– să poată demonstra aptitudini și abilități specifice în concordanță cu activitatea ce urmează să o desfășoare la universitate parteneră
Calendar concurs selecție
25-31.10.2017 ÎNSCRIEREA pe baza dosarului de candidatură
                          CONSULTAŢII pentru întocmirea dosarului
02.11.2017       INTERVIUL DE SELECŢIE (ora 1100, bir. 5-512)
02.11.2017       AFIŞAREA REZULTATELOR preliminare
03.11.2017       TRANSMITEREA dosarelor către Agrocampus Ouest, Rennes, Franţa pentru evaluarea finală
Informații suplimentare
Coordonator relații internaționale FTA
Cristina Popovici, conf. univ., dr.
Email: 
Serviciul Relaţii Internaționale
Adresa bd. Ştefan cel Mare, 168, bir. 203

 

 

 

 

 

DOCTORAT: susținerea referatelor științifice și proiectelor de cercetare a.u. 2016-2017

Susținerea referatelor științifice și proiectelor de cercetare științifică pentru doctoranzii anului I şi susţinerea referatelor ştiinţifice pentru doctoranzii anilor II, III şi IV

 20 – 29 octombrie 2017 (anul I)

23.10.2017 – 24.11.2017 (anul II)

23 – 30 octombrie  2017 (anii III, IV),

conform următorului orar:

 

Școala Doctorală „Știința calculatoarelor, electronică și comunicații”:

anul I: 27 octombrie, ora 14.00, blocul de studii nr. 3, aud. 3-414;

anul II: 17 noiembrie, ora 14.00, blocul de studii nr. 3, aud. 3-414;

anii III, IV: 27 octombrie, ora 15.00, blocul de studii nr. 3, aud. 3-414.

 

Școala Doctorală „Știința alimentelor”:

anul I: 29 octombrie, ora 12.00, blocul de studii nr. 5, aud. 5-413;

anul II: 17 noiembrie, ora 15.00, blocul de studii nr. 5, aud. 5-413;

anii III, IV: 27 octombrie, ora 14.00, blocul de studii nr. 5, aud. 5-413.

 

Școala Doctorală „Inginerie mecanică, industrială și transporturi”:

anul I: 27 octombrie, ora 13.30, blocul de studii nr. 6, aud. 6-415;

anul II: 24 noiembrie, ora 13.30, blocul de studii nr. 6, aud. 6-415;

anii III, IV: 28 octombrie, ora 10.00, blocul de studii nr. 6, aud. 6-415.

 

Școala Doctorală „Inginerie civilă”:

anul I: 20 octombrie, ora 15.00, blocul de studii nr. 9, aud. p-30;

anul II: 24 noiembrie, ora 15.00, blocul de studii nr. 9, aud. p-30;

anii III, IV: 30 octombrie, ora 15.00, blocul de studii nr. 9, aud. p-30.

 

Școala Doctorală „Economie, finanțe și management”:

anul I: 28 octombrie, ora 10.00, blocul de studii nr. 10, aud. 10-301;

anul II: 28 octombrie, ora 10.00, blocul de studii nr. 10, aud. 10-301;

anii III, IV: 28 octombrie, ora 12.00, blocul de studii nr. 10, aud. 10-301.

 

Școala Doctorală „Energetică şi inginerie electrică”

anul II: 23 octombrie, ora 17.00, blocul de studii nr. 2, aud. 2-222;

anii III, IV: 23 octombrie, ora 15.00, blocul de studii nr. 2, aud. 2-222.

Doctorat: lista proiectelor științifice validate pentru a.u. 2017-2018 (granturile doctorale)

Lista proiectelor științifice validate pentru anul universitar 2017-2018

 

Şcoala DoctoralăProgram de doctoratConducătorul de doctoratTitlu proiect
Inginerie mecanică, industrială şi transporturi242.01. Teoria maşinilor, mecatronicăBostan Viorel,

dr. hab., prof. univ.

Rotoare eoliene cu ax vertical cu pale aerodinamice fabricate prin tehnologii aditive
242.01. Teoria maşinilor, mecatronicăDulgheru Valeriu,

dr. hab., prof. univ.

Majorarea eficienței de conversie a grupurilor de panouri fotovoltaice
242.05. Tehnologii, procedee şi utilaje de prelucrareTopală Pavel,

dr. hab., prof. univ.

Micro- și nanostructurarea suprafețelor metalice
Ştiinţa calculatoarelor, electronică şi comunicaţii122.03.  Modelare,  metode matematice, produse programCojuhari Irina, dr., conf. univ.

Popovici Dorin-Mircea

Agenți inteligenți de interacțiune asistată prin medii virtuale
232.01. Sisteme de conducere, calculatoare şi reţele informaţionaleAbabii Victor,

dr., conf. univ.

Agenți adaptivi pentru identificarea intruziunilor în sistemele și rețelele informaționale
232.01. Sisteme de conducere, calculatoare şi reţele informaţionaleSudacevschi Viorica,

dr., conf. univ.

Structuri de calcul distribuit în baza algoritmilor inteligenți cu proprietăți cognitive
232.01. Sisteme de conducere, calculatoare şi reţele informaţionaleGuțuleac Emilian,

dr. hab., prof. univ.

Simularea vizuală și evaluarea siguranței în funcționare a rețelelor de senzori wireless mobile ad-hoc
233.01. Nano-microelectronică şi optoelectronicăLupan Oleg,

dr. hab., conf. univ.

Proprietățile fizico-chimice și modelele senzorilor în baza semiconductorilor oxidici nanometrici
233.04. Echipamente și dispozitive biomedicaleȘontea Victor,

dr., prof. univ.

Contribuții pentru utilizarea eficientă și sigură a dispozitivelor medicale la nivel instituțional
233.04. Echipamente și dispozitive biomedicaleȘontea Victor, dr., prof. univ.

Ungureanu S., dr., conf. univ.

Metode și tehnici invazive de electrostimulare a sfincterului esofagian inferior
Inginerie civilă211.03. Rețele inginerești în construcțiiȚuleanu Constantin,

dr., conf. univ.

Contribuții la optimizarea normelor specifice de consum a gazelor naturale pentru necesitățile casnice în condițiile Republicii Moldova
242.07. Mașini și echipamente tehniceAndrievschi Serghei,

dr., conf. univ.

Dependența proprietăților amestecurilor de construcții de regimurile de activare și construcția malaxoarelor
262.03. Cadastru, monitorizare şi reglementare funciarăNistor-Lopatenco Livia,

dr., conf. univ.

Politici și strategii de amenajare sau reorganizare a teritoriului pe baza imaginilor satelitare în Republica Moldova
Energetică și inginerie electrică221.01. Sisteme şi tehnologii energeticeChiorsac Mihail,

dr. hab., prof. univ.

Postolati V., acad., dr. hab.

Studiul privind funcționarea sistemului centralizat de alimentare cu energie termică (SACET) a mun. Chișinău
222.01. Dispozitive şi echipamente electrotehniceNucă Ilie,

dr., conf. univ.

Sisteme electromecanice automatizate de pompare cu consum redus de energie
273.02. Metode şi sisteme de control în metrologieChiciuc Andrei,

dr., conf. univ.

Contribuții la asigurarea trasabilității măsurărilor în domeniul volum
Ştiinţa alimentelor253.01. Tehnologia produselor alimentare de origine vegetală (cu specificarea  produselor şi procedeelor)Carabulea Boris,

dr., conf. univ.

Impactul compușilor polifenolici în asigurarea calității la fabricarea merelor uscate, depilate
253.02. Tehnologia produselor alimentare de origine animală (cu specificarea produselor şi procedeelor)Macari Artur,

dr., conf. univ.

Tehnologia semifabricatelor tocate din carne de ovine cu adaos de compuși bioactivi
253.06. Tehnologii biologice şi chimice în industria alimentarăSturza Rodica,

dr. hab., prof. univ.

Decontaminarea uleiurilor vegetale de hidrocarburi aromatice policiclice (HAP)
Economie, finanţe şi management521.03. Economie şi management în domeniul de activitateAlbu Svetlana,

dr. hab., prof. univ.

Păstrarea valorii bunurilor imobile cu valoare istorică și arhitecturală din R. Moldova
521.03. Economie şi management în domeniul de activitateGheorghiță Maria,

dr., prof. univ.

Potențialul uman – factor decisiv pentru dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii în Republica Moldova (ex. industria ușoară)
521.03. Economie şi management în domeniul de activitateGorobievschi Svetlana,

dr. hab., prof. univ.

Guțuleac E., dr. hab., prof. univ.

Managementul sistemelor informaționale și impactul acestuia în asigurarea securității economice a Republicii Moldova
521.03. Economie şi management în domeniul de activitateBuzu Olga,

dr. hab., conf. univ.

Dezvoltarea instituțională și metodologică a expertizei tehnico-economice a bunurilor imobile în Republica Moldova
521.03. Economie şi management în domeniul de activitateBuzu Olga,

dr. hab., conf. univ.

Evaluarea bunurilor imobile din localitățile rurale în scopul impozitării

 

Granturi doctorale 2017-2018

Calendarul admiterii 2017-2018 și examenele de admitere la studii superioare de doctorat

Calendarul admiterii 2017-2018 la studii superioare de doctorat

Înscrierea candidaţilor: 1 septembrie – 29 septembrie.

Susţinerea  probei de  competenţă  lingvistică2 octombrie – 06 octombrie.

Susţinerea probei de specialitate: 9 octombrie – 24 octombrie.

Validarea rezultatelor concursului şi înscrierea doctoranzilor: 24 octombrie – 30 octombrie.

 

Examenele de admitere la studii superioare de doctorat 

se vor desfăşura în cadrul Şcolilor Doctorale în perioada 2-24 octombrie 2017conform orarului:

 

LIMBA STRĂINĂ

5 octombrie 2017, ora 8.30, blocul de studii nr. 5, aud. 510, 511.

 

PROBA DE SPECIALITATE

Şcoala Doctorală „Inginerie mecanică, industrială şi transporturi”:

13 octombrie 2017, ora 15.00, blocul de studii nr. 6, aud. 415.

 

Şcoala Doctorală „Ştiinţa calculatoarelor, electronică şi comunicaţii”:

13 octombrie 2017, ora 15.00, blocul de studii nr. 3, aud. 414.

 

Şcoala Doctorală „Ştiinţa alimentelor”:

24 octombrie 2017, ora 16.00, blocul de studii nr. 5, aud. 413.

 

Şcoala Doctorală „Inginerie civilă”:

18 octombrie 2017, ora 17.00, blocul de studii nr. 9, aud. 240;

18 octombrie 2017, ora 15.00, blocul de studii nr. 9, aud. P-36;

18 octombrie 2017, ora 15.00, blocul de studii nr. 10, aud. 104.

 

Şcoala Doctorală „Economie, finanţe şi management”:

17 octombrie 2017, ora 15.00, blocul de studii nr. 10, aud. 301.

 

Şcoala Doctorală „Energetică şi inginerie electrică”:

17 octombrie 2017, ora 15.00, blocul de studii nr. 2, aud. 222.