UTM participă la Ora Pâmântului

Sâmbătă, 25 martie, Universitatea Tehnică a Moldovei, în colaborare cu Ministerul Mediului al R. Moldova marchează cea de-a X-a ediție a sărbătorii internaționale „Ora Pământului”.

Citește mai mult

Olimpiada de Pictură

Pe 1 şi 8 aprilie 2017, cu începere de la ora 9.00, în incinta Facultăţii Urbanism şi Arhitectură va ave loc Olimpiada de Pictură. Tema ediției din acest an: „Moldova – plai natal”.

Doritorii de a participa se pot înscrie la tel.: 022-77-45-18 sau la Decanat: blocul 9 al UTM. Data limită de înregistrare – 25 martie 2017.

Lucrările vor putea fi vizionate pe data de 5 mai 2017, în cadrul Expoziţiei „Creaţia deschide Universul”.

Concurs de creare a logoului Centrului de Reușită Universitară

Centrul de Reușită Universitară (CRU) din cadrul Universității Tehnice a Moldovei cu susținerea Agenției Universitare a Francofoniei (AUF), lansează un concurs pentru crearea logoului CRU. Prin design și mesajul transmis, acesta trebuie să exprime apartenența la UTM și AUF, dar și să ilustreze spiritul francofon și creativitatea specifică inginerilor.

Citește mai mult

Springer Link

Stimați profesori!

Va invităm la prezentarea resurselor  Springer, abonate de către UTM.

Citește mai mult

Concurs de selecţie a studenţilor și cadrelor didactice ERASMUS+

Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Urbanism și Arhitectură, anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru mobilități academice la Universitatea Erasmus din Rotterdam, Olanda, în cadrul programului Erasmus+KA1. Universitatea Erasmus din Rotterdam oferă  6 burse de mobilitate a câte 3 luni pentru studenții de la ciclul II studii superioare de Masterat, și  4 burse pentru personalul didactic a câte 21 zile.

Valoarea bursei pentru studenți este de 800€/lună (maximum pentru 5 luni), adițional se va achita drumul tur-retur  (aprox. 275€).

IMPORTANT:  limba de instruire va fi LIMBA ENGLEZĂ!

Preselecţia candidaţilor la mobilitate va fi organizată în cadrul Facultăţii de Urbanism și Arhitectura de către coordonatorul de programe internaționale din cadrul facultății.

Rezultatele preselecției  vor fi transmise la Serviciul Relații Internaționale (UTM, str. Ștefan cel Mare 168, et. 2, of. 203).

Etapa finală de selecție a candidaților va fi efectuată de Universitatea Erasmus din Rotterdam, Olanda, care va anunța rezultatele finale.

Componența dosarului de candidatură la statutul de student ERASMUS

 1. Cerere tip adresată Decanului Facultății (se găsește la coordonatorul de programe internaționale și/sau la decanat) și înregistrată la secretariatul facultății.
 2. Copia pașaportului, valabil pe perioada mobilității.
 3. Certificat Academic, eliberat de administrația facultății, în limba română.
 4. Scrisoare de intenție adresată comisiei de selecție, redactată în limba română și în limba engleză, prin care să se menționeze principalele motive pentru alegerea mobilității, obiectivele de studiu urmărite de candidat pe durata mobilității, rezultatele așteptate conform direcției de studiu ”Strategii de dezvoltare a orașelor verzi și inteligente” (1-2 pagini) – original și copie xerox.
 5. Curriculum vitae redactat în limba română și în limba engleză (formular Europass + fotografie) – original și copie xerox.
 6. Certificat de competență lingvistică pentru limba engleză (nivel B2) eliberat de Catedra Limbi Moderne a Universității Tehnice a Moldovei sau alte instituții recunoscute – original și copie xerox.
 7. Learning Agreement for Studies în care se vor indica programul de studiu selectat, disciplinele de studii și numărul de credite. Acesta din urmă trebuie semnat și avizat de către șef catedră/departament și administrația facultății.

Alte materiale: dosar plic pentru arhivarea materialelor personale ale candidatului.

 

Criterii pentru depunerea dosarului de candidatură la statutul de student ERASMUS

 1. Criterii de eligibilitate

– să aibă cetățenia moldovenească sau să fie cetățeni ai unei țări participante la Programul ERASMUS+

– să fie student înmatriculat la studii de masterat la zi la Universitatea Tehnică a Moldovei

– să promoveze cu rezultate bune testul de competență lingvistică pentru Limba engleză

 1. Criterii de selecție

– să îndeplinească condițiile de eligibilitate

– să aibă rezultate academice bune în anul universitar anterior mobilității și în ultima sesiune de examene

– să prezinte un curriculum vitae, o scrisoare de motivație și un certificat de competență lingvistică pentru limba engleză

 1. Criterii specifice

– să prezinte alte documentele solicitate în mod suplimentar de către comisia de selecție

– să poată demonstra aptitudini și abilități specifice în concordanță cu activitatea ce urmează să o desfășoare la universitate parteneră

 

Componența dosarului de candidatură la statutul de cadru didactic ERASMUS:

 1. Cerere tip adresată Decanului Facultăţii și înregistrată la secretariatul facultății.
 2. Copia pașaportului, valabil pe perioada mobilității.
 3. Adeverință de angajare eliberată de serviciul personal cadre didactice.
 4. Scrisoare de intenție adresată comisiei, prin care să se menționeze principalele motive pentru alegerea mobilității.
 5. Curriculum vitae redactat în limba engleza (formular Europass + fotografie).
 6. Program preliminar de activitate

 

Calendar concurs selecție                         

20 – 23.03.2017 ÎNSCRIEREA pe baza dosarului de candidatură, CONSULTAŢII pentru întocmirea dosarului

24.03.2017          INTERVIUL DE SELECŢIE

24.03.2017          AFIŞAREA REZULTATELOR preliminare

27.03.2017          TRANSMITEREA dosarelor către Universitatea Erasmus Rotterdam pentru evaluarea finală

 

Informații suplimentare

Facultatea Urbanism și Arhitectură,

Adresa bd. Dacia, 39.

Coordonator relații internaționale FUA

Dna Natalia Ciobanu, Prodecan

e-mail: natalia.ciobanu@fua.utm.md,

tel: 022 77 45 18

 

 

 

Curs de Inginer Sudor International/European organizat la UTM

Universitatea Tehnică a Moldovei împreună cu Asociația de Sudură din România, organizează cursuri pentru obținerea calificării de Inginer Sudor Internațional/European cu/fără scoatere din producție.

Citește mai mult

Centrul de instruire și formare continuă în domeniul sudării al UTM oferă:

 1. Cursuri de calificare în meseria de electrosudor în afara orelor de studii (pentru studenți) şi în afara orelor de lucru (pentru angajaţi);
 2. Cursuri de specializare pentru diverse procedee de sudare prin topire:

– sudare manuală cu electrozi înveliţi (111),

– sudare semiautomată cu electrod fuzibil în mediu de gaz protector (135),

– sudare cu electrod nefuzibil în mediu de gaz protector (WI6);

 1. Cursuri de instruire şi perfecţionare a sudorilor practicieni şi a personalului din întreprindere (în atelierele Centrului sau nemijlocit la întreprindere);
 2. Cursuri de instruire şi atestare a personalului ingineresc a firmelor din domeniul construcţiilor „Responsabil de lucrările de sudare”.

Responsabil: Dumitru BODEANU, șef  Laborator sudură, tel. 079003702.

Concursul «Parle-moi science!»

Agenţia Universitară a Francofoniei în Europa Centrală şi Orientală a lansat concursul  « Parle-moi science ! ». Prin acest concurs, AUF îşi propune sa aducă studenții și publicul larg mai aproape de știință, și, în mod special, știința în franceză și de a promova cultura științei în rândul publicului larg.

Ştiinţele tehnice, matematica, medicina, agronomia etc. sunt domenii f captivante și prezente în viața de zi cu zi.

Astfel, prin clipuri video de maximum 3 minute, participanții trebuie să explice un concept științific studiat într-un mod accesibil pentru publicul larg. Conceptul științific ales trebuie să fie prezentat într-un mod foarte simplu, unic, amuzant, inovator.

Cel mai bun video va fi premiat de AUF.

Public eligibil: echipe formate din 3 membri, studenţi (Licenţă, Master) 

Data limită : 6 martie 2017
Premii: 3 mini-iPaduri (câte unul pentru fiecare membru al echipei)

Mai multe detalii la adresa: https://www.auf.org/bureau/bureau-europe-centrale-et-orientale/appels-offre-regionales/concours-parle-moi-science/


 

Burse de Mobilitate pentru Stagiu Profesional în Republica Moldova ale Agenţiei Universitare a Francofoniei

Pentru depunerea dosarului de candidatură trebuie să identificaţi o organizaţie din Republica Moldova (întreprinderi, structuri administrative, ONG-uri, organizaţii internaţionale) care să corespundă cu profilul de studii.

Citește mai mult

Concurs de admitere la Şcoala Superioară Francofonă pentru Administrare şi Management

Şcoala Superioară Francofonă pentru Administrare şi Management în parteneriat cu Agenţia Universitară a Francofoniei anunţă concursul de admitere la masterat pentru anul universitar 2017/2018.

Citește mai mult