Burse Erasmus+

Oficiul Național Erasmus+ în Moldova lansează o campanie națională de informare a studenților și tinerilor interesați de studii europene privind oportunitățile disponibile în cadrul Programului Erasmus+. Lansarea campaniei „Information Day” va avea loc, joi, 14 septembrie, începând cu ora 13.30 la Universitatea de Stat din Moldova (Bloc 2, Sala de conferințe, str. Kogălniceanu, 67.).

Citește mai mult

Cursuri de limba engleză, franceză, germană

Centrul de  Limbi Străine „LEXIS”, din cadrul UTM anunță înscrierea la cursurile de limba engleză, franceză și germană a copiilor, adolescenților și maturilor (studenți, angajați), care vor începe în septembrie 2017.

Citește mai mult

Cursuri de desen artistic

În fiecare an, pentru tinerii ambițioși și talentați, admiterea la Universitatea Tehnică a Moldovei  înseamnă o oportunitate excelentă de a-și manifesta din plin aptitudinile creative. Cei care doresc să urmeze specializări precum „Arhitectura”, „Sculptura” sau „Designul” sunt invitați la cursuri de desen artistic. Viitorii studenți ai UTM vor fi pregătiţi, timp de 2 săptămâni, de către profesorii Universităţii.

Studiile vor demara pentru grupele complete pe 26 iunie, 3 iulie şi 10 iulie 2017. Cursurile vor avea loc zilnic, începând cu orele 9.00 câte 6 ore academice, inclusiv sâmbăta şi duminica, în limbile română şi rusă.

Taxa de studii – 450 lei.

Doritorii vor depune personal cererile de înscriere în zilele de lucru între orele 9.00 – 16.00, în perioada 20 iunie – 08 iulie a.c. la adresa: bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 168, Universitatea Tehnică a Moldovei, bir. 1-106.

Informaţii la telefonul 022-23-54-67

Concurs privind angajarea unui Specialist marketing şi imagine

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță concurs privind angajarea unui Specialist marketing şi imagine în cadrul Serviciului Relații cu Publicul și Promovarea Imaginii.

Responsabilități:

 • Optimizarea textelor pe site-ul instituției pentru a fi identificate și clasificate corect de către motoarele de căutare
 • Coordonarea implementării strategiilor SEO
 • Definirea și realizarea strategiilor pe termen lung și pe termen scurt
 • Crearea unei pagini web
 • Postarea și revizuirea conținutului publicațiilor
 • Gestionarea parteneriatelor promoționale
 • Elaborarea/redactarea documentelor interne, textelor promoționale, broșurilor, flyerelor etc.
 • Abilitatea de a scrie și traduce texte în mod clar și coerent
 • Interesat de sarcini noi și provocări
 • Orientat spre rezultate și calitate

Cerințe:

 • Studii universitare, de preferinţă filologice
 • Cunoștințe bune de MS Office: Word, Excel, PowerPoint, Adobe Photoshop
 • Cunoașterea fluentă a limbilor română, rusă (scris/oral), engleză (nivel mediu)
 • Internet/Intranet, e-mail
 • Cunoștințe de design web, informație, SEM, SEO.

Abilități:

 • Cunoștințe excelente de comunicare și prezentare, abilități de convingere
 • Capacitatea de a gândi creativ
 • Capacități de organizare
 • Cunoștințe de marketing
 • Capacități de planificare a activității
 • Capacitatea de a dezvolta/realiza mai multe proiecte/sarcini concomitent.

 

Informații suplimentare:

Tel. 022-23-27-49 (Serviciul Relații cu Publicul și Promovarea Imaginii);

Tel. 022-23-54-57 (Serviciul Resurse Umane al UTM)

e-mail:

e-mail:

Persoanele interesate pot expedia CV-ul la adresa electronică: sau depune personal sau prin poștă la adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare nr. 168, bir. 108.

 

Vor fi contactate doar persoanele selectate.

 

Data-limită: 14 iunie 2017

 

Concurs de selecţie a studenţilor și cadrelor didactice ERASMUS+

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru mobilități academice la Universitatea din Ilmenau, Germania, în cadrul programului Erasmus+  DE01-KA 107. Universitatea din Ilmenau oferă 2 burse de mobilitate a câte 6 luni pentru studenții de la ciclul I de studii –Licență de la Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică, și 5 burse de mobilitate a câte 5 zile pentru personal administrativ universitar (mobilitate de training).

Citește mai mult

„Moldcell angajează”

Compania Moldcell organizează pe 18 mai 2017, ora 11.30, blocul central al UTM,  aula 1-205 seminarul practic pentru studenți „Moldcell angajează”.

Citește mai mult

Bursa Parlamentară Internaţională a Bundestagului German 2018

Bundestagul German invită şi în anul 2018, pentru o perioadă de cinci luni, absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ superior din Republica Moldova, la Berlin, pentru ca activând în cadrul biroului unui deputat german să cunoască sistemul parlamentar german, procesele decizionale precum şi să acumuleze experienţă practică privind activitatea parlamentară. În afară de aceasta în cadrul acestui program important bursierii pot frecventa în mod gratuit prelegeri la universităţile din Berlin.

Citește mai mult

In memoriam: membru-corespondent Evgheni Livovschi (15.02.1933 – 14.05.2017)

A încetat să bată inima celui care a fost Evgheni LIVOVSCHI, membru-corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar, personalitate marcantă a științei şi educaţiei naţionale, pe bună dreptate considerat „părinte al ingineriei civile din Republica Moldova”.

Citește mai mult

Apel de participare la Conferința Științifică a Doctoranzilor „Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători”

Universitatea Academiei de Științe a Moldovei face Apel de participare  la Conferința Științifică a Doctoranzilor „Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători”, care se va desfășura la 15 iunie 2017.

La Conferință sunt invitați să participe doctoranzii Școlilor doctorale din cadrul Universității Academiei de Științe a Moldovei, doctoranzii din alte școli doctorale din țară și din străinătate.
Prezentările  vor avea loc  în cadrul școlilor doctorale:
1.      Matematica şi ştiinţa informaţiei
2.      Științe fizice
3.      Științe chimice şi tehnologice
4.      Științe biologice
5.      Științe geonomice
6.      Ştiinţe umaniste
7.      Științe economice și demografice
8.      Științe juridice, politice şi sociologice
Înregistrarea la Conferință se va face on-line, prin completarea Formularului de participare, până la 20 mai 2017.   
Lucrările științifice vor fi expediate în perioada 10 25 mai 2017, la adresa  
 conform cerințelor și însoțite de avizul conducătorului de doctorat (semnat, scanat):
·         numărul de pagini complete (A5) – 4-5;
·         caractere Times New Roman;
·         dimensiunile caracterelor –  10;
·         spaţiul între rânduri  – 1;
·         margini: sus/jos/–1,5
dreapta/stânga – 2,0 cm;
·         titlul lucrării va fi scris centrat cu majuscule (BOLD); sub titlu, centrat, se va scrie numele/prenumele autorului (ITALIC), şcoala doctorală, instituția (Italic).
Limbile de comunicare ale conferinței: română, engleză.
Lucrările Conferinței vor fi editate în culegeri.
Taxă de participare nu se percepe!
Informaţii suplimentare:
E-mail: .;
Tel. (+373 22) 72-71-40 ; 73-84-00

În atenția companiilor interesate să participe la Târgul locurilor de muncă și stagii din 17 mai a.c.

La Târgul locurilor de muncă și stagii sunt invitați atât studenţii şi absolvenţii UTM (de la învățământ cu frecvență, cu frecvență redusă, dar și ai promoțiilor precedente, dacă se află în căutarea unui loc de muncă), cât și agenţii economici  interesaţi.

Participarea este gratuită.

Înregistrarea participanţilor: 8.30 – 9.30.

Pentru pregătirea spaţiului de lucru, rugăm companiile interesate să confirme participarea la Târg în  termen de până la 15 mai a.c. prin e-mailul:   cu indicarea locurilor vacante, pe specialități. Lista specialităţilor pot fi găsite  pe adresa: www.cariera.utm.md

Târgul se va desfăşura în Campusul universitar Râșcani: or. Chişinău. str. Studenţilor, 9, blocul  de studii nr. 5.

Transport: troleibuzele nr. 10,11;  microbuzele:  112, 119, 126, 140, 162, 186.

Relaţii la tel. 022 22 92 92 29, 022 92 92 15 – Nicolae Micşanschi, Polina Todos.