Prezențe UTM-iste la MSCMP-2018

Pe 25 septembrie 2018 și-a început lucrările Conferința științifică internațională „Știința materialelor și fizica stării condensate” (MSCMP-2018), ediţia a IX-a, având ca organizatori  Institutul de Fizică Aplicată și Universitatea de Stat din Moldova.

Cei peste 120 de savanți și specialiști în domeniu din Azerbaidjan, Belgia, Belarus, Cehia, Germania, Estonia, Finlanda, Franța, Grecia, India, Israel, Japonia, Lituania, Polonia, România, Rusia, Slovenia, Spania, Ucraina, Ungaria și circa 200 de persoane din Republica Moldova, pe parcursul a cinci zile vor examina rolul și contribuția științelor fizico-tehnice în dezvoltarea Republicii Moldova, menținerea și promovarea imaginii țării pe plan internațional, oportunitățile pentru atragerea investițiilor străine în dezvoltarea științei.

Din partea Departamentului Fizică și a Departamentului Matematică la 9th International Conference Materials Science and Condensed Matter Physics participă în calitate de moderatori: prof. univ., dr. hab. Vasile TRONCIU – secția teoria condensării materiei, și acad. Dumitru TSIULYANU – sesiunea de postere.

Cu importante comunicări științifice au evoluat deja acad. Ion TIGHINEANU, acad. Dumitru TSIULYANU, dr. hab. Leonid DOHOTARU, dr. hab. Vasile TRONCIU, dr. hab. Anatolie CASIAN, dr. Ionel SANDULEAC și dr. Eduard MONAICO.

Print article Print article Conținutul website-ului utm.md este destinat exclusiv informării publicului larg. Preluarea materialelor se permite în limita a maximum 500 de semne, dar nu mai mult de jumătate din articolul preluat. În aceste condiţii, este obligatorie citarea sursei şi a autorului, iar în cazul portalurilor informaţionale – indicarea linkul ce conduce direct la sursă. Republicarea integrală a conținutului site-ului este interzisă în lipsa unui acord prealabil din partea Universității Tehnice a Moldovei. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați pe pr@adm.utm.md .