Dezvoltarea managementului costurilor în sectorul TIC

Sub îndrumarea conducătorului științific prof. univ., dr. hab. Larisa BUGAIAN, doctoranda Școlii doctorale „Economie, finanţe şi management”, Tatiana ȚURCANU, a studiat tema „Dezvoltarea managementului costurilor la întreprinderile sectorului tehnologiilor informaționale și comunicațiilor”.

Doctoranda a sistematizat evoluția managementului costurilor cu accent pe costurile serviciilor; a concretizat noțiunile de contabilitate financiară, contabilitate managerială, contabilitate a costurilor, sistem de costuri, management al costurilor; a identificat specificul sistemului managerial al costurilor și caracteristicele managementului costurilor în întreprinderile din sectorul tehnologia informației și comunicațiilor; a adaptat o metodologie de implementare a sistemului de costuri, reieșind din necesitățile întreprinderilor ce au activități de realizare a soft-urilor la comandă (software orientate spre client).

Rezultatele investigațiilor sale științifice au fost validate în cadrul a 11 conferinţe ştiinţifice şi ştiinţifico-practice naționale și internaţionale din România, Grecia și Republica Moldova, mediatizate prin17 publicații științifice și implementate în companiile private din domeniul TIC „Complexica” SRL, „S&T MOLD” SRL, „Uniflux-Line” SA, „Integrit-Sistem” SRL și „Slavans-Grafica” SRL, precum și în activitatea didactică din cadrul UTM.

Consiliul Științific Specializat al UTM (președinte: prof. univ., dr. hab. Svetlana GOROBIEVSCHI) în ședința publică din 7 septembrie 2018 i-a conferit Tatianei ȚURCANU titlul ştiinţific de doctor în științe economice la specialitatea „521.03. Economie şi management în domeniul de activitate”.

Print article Print article Conținutul website-ului utm.md este destinat exclusiv informării publicului larg. Preluarea materialelor se permite în limita a maximum 500 de semne, dar nu mai mult de jumătate din articolul preluat. În aceste condiţii, este obligatorie citarea sursei şi a autorului, iar în cazul portalurilor informaţionale – indicarea linkul ce conduce direct la sursă. Republicarea integrală a conținutului site-ului este interzisă în lipsa unui acord prealabil din partea Universității Tehnice a Moldovei. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați pe pr@adm.utm.md .