Corpul profesoral învață engleza

Astăzi au susținut prima probă la examenul de absolvire a cursurilor de limba engleză un grup de profesori de la diferite facultăți ale UTM. Audienții cursurilor – șefi de departamente, directori de programe, cadre didactice au demonstrat abilități de vorbire orală, achiziționate pe parcursul a trei ani de studii, utilizând cu iscusință și mijloacele interactive TIC.

După cum a menționat conf. univ., dr. Svetlana CATERENCIUC, șef Departament Limbi Străine din cadrul Facultății Tehnologia Alimentelor, astăzi au susținut proba orală cursanții care, la înmatriculare acum trei ani, nu cunoșteau deloc engleza. Ei urmează să susțină și o probă în scris.

„Suntem bucuroși să vedem roadele muncii noastre. Or, cunoașterea limbii engleze este un avantaj pentru a beneficia de programe de mobilitate academică, dar și pentru a aplica la proiectele didactico-științifice finanțate de UE. În prezent, grație finanțării extrabugetare din partea UTM, învață engleza de la zero și alte 8 grupe a câte 10-15 audienți, selectați din toate facultățile”, a menționat doamna Svetlana CATERENCIUC.

Print article Print article Conținutul website-ului utm.md este destinat exclusiv informării publicului larg. Preluarea materialelor se permite în limita a maximum 500 de semne, dar nu mai mult de jumătate din articolul preluat. În aceste condiţii, este obligatorie citarea sursei şi a autorului, iar în cazul portalurilor informaţionale – indicarea linkul ce conduce direct la sursă. Republicarea integrală a conținutului site-ului este interzisă în lipsa unui acord prealabil din partea Universității Tehnice a Moldovei. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați pe pr@adm.utm.md .