UTM-AIR: parteneriat întru atragerea investițiilor în RM

În data de 6 iunie 2018, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, rectorul Universității Tehnice a Moldovei, și dl Daniel-Vasile NUȚIU, preşedintele executiv al Uniunii de persoane juridice ,,Asociaţia Investitorilor din România în Republica Moldova” (AIR – RM), au semnat un Acord de parteneriat reciproc avantajos în scopul ajustării activităţilor didactico-științifice universitare în concordanță cu necesităţilor actuale ale companiilor membre ale AIR – RM.

Acordul stipulează domeniile principale de colaborare, între care:

  • pregătirea şi formarea profesională continuă la UTM a cadrelor inginereşti racordate la necesităţile companiilor – membre ale AIR- RM;
  • efectuarea la UTM a cercetărilor aplicative cu transferul de tehnologii conform necesităţilor companiilor existente şi prin prisma perspectivei de creare a noilor companii cu suportul AIR- RM;
  • crearea în cadrul şi cu participarea facultăţilor a platformelor/podiumului de parteneriat cu companiile din domeniile de activitate corespunzătoare profilului facultăţilor prin instaurarea și promovarea unui dialog constructiv, ce ține de pregătirea, organizarea stagiilor de practică şi formarea continuă a cadrelor inginereşti, cercetările aplicative şi transferul tehnologfic în interesul companiilor, angajarea absolvenţilor în companiile membre ale AIR – RM etc.

La eveniment au participat Excelența Sa Adrian BEREZINTU, ministru consilier al Ambasadei României în Republica Moldova, Dinu ŢURCANU, prorector informatizare, relația cu mediul socio-economic, imagine și comunicare, UTM, și conf. univ., dr. Valentin AMARIEI, director Centrul Universitar de Formare Continuă al UTM.

Print article Print article Conținutul website-ului utm.md este destinat exclusiv informării publicului larg. Preluarea materialelor se permite în limita a maximum 500 de semne, dar nu mai mult de jumătate din articolul preluat. În aceste condiţii, este obligatorie citarea sursei şi a autorului, iar în cazul portalurilor informaţionale – indicarea linkul ce conduce direct la sursă. Republicarea integrală a conținutului site-ului este interzisă în lipsa unui acord prealabil din partea Universității Tehnice a Moldovei. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați pe pr@adm.utm.md .