A fost lansată Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a lansat, pe 26 martie 2018, Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC), care va consolida capacitatea instituțiilor statului responsabile de asigurarea calității în domeniile educației și cercetării.

Agenția are misiunea de a implementa politicile statului și de a contribui la dezvoltarea orientată spre cele mai bune standarde internaționale în domeniile de competență atribuite. Principalele funcții ale ANACEC sunt evaluarea calității în învățământul general, profesional tehnic și superior; evaluarea externă a programelor de formare profesională continuă; evaluarea externă a organizațiilor din domeniile cercetării și inovării; evaluarea personalului științific și științifico-didactic; controlul privind calitatea învățământului general, profesional și de formare continuă; respectarea cerințelor de acreditare și autorizare a entităților ofertante de programe și servicii educaționale.

Evenimentul a beneficiat de prezența tuturor părților implicate, inclusiv a beneficiarilor serviciilor ANACEC, marcând astfel transferul de la Agenţia Națională de Asigurare a Calității în Învățământul Profesional (ANACIP) la Agenţia Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) prin absorbția Inspectoratului Școlar Național și Consiliului Naţional pentru Acreditare și Atestare.

Print article Print article Conținutul website-ului utm.md este destinat exclusiv informării publicului larg. Preluarea materialelor se permite în limita a maximum 500 de semne, dar nu mai mult de jumătate din articolul preluat. În aceste condiţii, este obligatorie citarea sursei şi a autorului, iar în cazul portalurilor informaţionale – indicarea linkul ce conduce direct la sursă. Republicarea integrală a conținutului site-ului este interzisă în lipsa unui acord prealabil din partea Universității Tehnice a Moldovei. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați pe pr@adm.utm.md .