UTM și Udc: noi punți de colaborare

Facultatea Urbanism și Arhitectură a UTM stabilește noi punți de colaborare cu UdC – Universidade da Coruña, Spania. 

În perioada de 12 – 17 martie 2018, aflându-se într-o delegație oficială la Universitatea „A Coruña”, decanul FUA, dr., conf. univ. Valeriu LUNGU, și prodecanul Natalia CIOBANU, responsabilă de internaționalizare, au convenit cu administrația UdC și colaboratorii facultăților Științe ale mediului, Arhitectură și Inginerie civilă, Oficiul Relații Internaționale asupra unor noi direcții de cooperare în domeniile didactic, cercetare științifică și relații internaționale.

Una dintre cele mai importante prevederi ale colaborării vizează mobilitatea studenților  FUA- UTM (ciclurile I, II, III) la UdC. Totodată, se prevăd facilități sporite pentru cercetări în laboratoarele Universității spaniole pentru programele de studii Ingineria mediului, Alimentări cu apă și canalizări, Căi ferate, drumuri și poduri, Tehnologia materialelor și articolelor de construcție, Urbanism și amenajarea teritoriului și Arhitectură.

S-a convenit și asupra unor activități comune privind domeniul cercetare-dezvoltare-inovare, fiind prevăzută inițierea unor proiecte comune de cercetare, organizarea unor conferințe și manifestri științifice comune și nu în ultimul rând continuarea cooperării în  cadrul programelor de master și doctorat cu acordarea diplomelor duble acordate în paralel de către cele două universități-partenere: Universitatea Tehnică a Moldovei și Universidade da Coruña din Spania.

Print article Print article Conținutul website-ului utm.md este destinat exclusiv informării publicului larg. Preluarea materialelor se permite în limita a maximum 500 de semne, dar nu mai mult de jumătate din articolul preluat. În aceste condiţii, este obligatorie citarea sursei şi a autorului, iar în cazul portalurilor informaţionale – indicarea linkul ce conduce direct la sursă. Republicarea integrală a conținutului site-ului este interzisă în lipsa unui acord prealabil din partea Universității Tehnice a Moldovei. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați pe pr@adm.utm.md .