Primii 14 audienți ai cursului de mediere au susținut examenul intern de absolvire

La Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru s-a încheiat primul curs de formare inițială a mediatorilor, organizat de Departamentul Drept.

Desfășurat în conformitate cu planul de învățământ și programele de studiu coordonate de Consiliul de Mediere și a metodologiei de instruire în baza Standardului de formare inițială a mediatorilor, cursul a avut o durată totală de 3 săptămâni (80 de ore).

Pe 12 ianuarie 2018 primii 14 audienți ai cursului au susținut examenul intern de absolvire și s-au înscris la examenul de atestare, care urmează a fi organizat de Consiliul de Mediere.

Originalitatea cursului de formare inițială a mediatorilor organizat de UTM constă în antrenarea activă a cursanților în procesul de studiu și simularea medierii diferitelor categorii de cauze: penale, contravenționale, civile, funciare, imobiliare, familiale, de muncă, mass-media, cu implicarea minorilor.

Formatorii sunt mediatori experimentați în domeniul formării inițiale a mediatorilor ce îmbrățișează profesii din domeniile juridic și psihologie.

Următorul curs de formare inițială a mediatorilor se va desfășura în luna martie 2018.

Recent Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru a UTM a fost acreditată de către Consiliul de Mediere din Republica Moldova în calitate de furnizor de formare inițială și continuă a mediatorilor, pe această cale obținând dreptul de a iniția cursuri de mediere.

Print article Print article Conținutul website-ului utm.md este destinat exclusiv informării publicului larg. Preluarea materialelor se permite în limita a maximum 500 de semne, dar nu mai mult de jumătate din articolul preluat. În aceste condiţii, este obligatorie citarea sursei şi a autorului, iar în cazul portalurilor informaţionale – indicarea linkul ce conduce direct la sursă. Republicarea integrală a conținutului site-ului este interzisă în lipsa unui acord prealabil din partea Universității Tehnice a Moldovei. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați pe pr@adm.utm.md .