Conferința tehnico-științifică a studenților, masteranzilor și cadrelor didactice la FCGC

În perioada 15 noiembrie-17 noiembrie 2017, la cele trei departamente ale Facultății Construcții, Geodezie și Cadastru a fost organizată Conferința tehnico-științifică a studenților, masteranzilor și cadrelor didactice. Este de apreciat, implicarea activă a studenților, masteranzilor și cadrelor didactice care au participat cu prezentări la această conferința tradițională.

Printr-o deosebită organizare a evenimentului s-a evidențiat  în acest an universitar Departamentul Inginerie, Managementul și Evaluarea Imobilului (IMEI), grație șefului de departament dnei Albu Svetlana, profesor universitar, doctor habilitat și cadrelor didactice, care au susținut studenții și masteranzii pentru o largă participare.

Grație numărului mare de participanți, conferința a fost divizată pe 2 secțiuni, conform programelor de studii din cadrul Departamentului IMEI, și anume: secțiunea Evaluarea imobilului și secțiunea Inginerie și Management în Construcții.

În cadrul evenimentului au fost prezentate și dezvoltate cele mai apreciate teme abordate în conferințele din ultimii ani, dar și teme noi, de interes pentru studenți, masteranzi și profesori.

Lucrările conferinței tehnico-științifice 2017 urmează a fi publicate pe siteul bibliotecii electronice a UTM – http://www.library.utm.md/

Print article Print article Conținutul website-ului utm.md este destinat exclusiv informării publicului larg. Preluarea materialelor se permite în limita a maximum 500 de semne, dar nu mai mult de jumătate din articolul preluat. În aceste condiţii, este obligatorie citarea sursei şi a autorului, iar în cazul portalurilor informaţionale – indicarea linkul ce conduce direct la sursă. Republicarea integrală a conținutului site-ului este interzisă în lipsa unui acord prealabil din partea Universității Tehnice a Moldovei. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați pe pr@adm.utm.md .