Hotărârile Senatului din 26 septembrie 2017

  1. Cu privire la achitarea costurilor comisiei medicale pentru cursanţii Catedrei militare UTM în mărime de 50%
  2. Cu privire la Admiterea 2017, totaluri şi sarcini de perspectivă
  3. Cu privire angajarea cumularzilor externi în calitate de cadre didactice
  4. Cu privire la aprobarea Regulamentului despre activitatea şi gestionarea Centrului de Alimentaţie şi Nutriţie
  5. Cu privire la corelarea denumirilor specialităţilor UTM, ciclul I (licenţă) din Nomenclatorul domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor în învăţământul superior, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 482 din 28.06.2017, cu denumirile specialităţilor din Nomenclatorul domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţământ superior, ciclul I, aprobat prin Legea nr. 142 din 07.07.2005
Etichete: Print article Print article Conținutul website-ului utm.md este destinat exclusiv informării publicului larg. Preluarea materialelor se permite în limita a maximum 500 de semne, dar nu mai mult de jumătate din articolul preluat. În aceste condiţii, este obligatorie citarea sursei şi a autorului, iar în cazul portalurilor informaţionale – indicarea linkul ce conduce direct la sursă. Republicarea integrală a conținutului site-ului este interzisă în lipsa unui acord prealabil din partea Universității Tehnice a Moldovei. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați pe pr@adm.utm.md .