ODAINÎI Dumitru – susținerea tezei de doctor

Se anunță susținerea tezei de doctor

Pretendent: ODAINÎI Dumitru, Universitatea Tehnică a Moldovei.

 

Tema tezei: „ROLUL ZONELOR ECONOMICE LIBERE ÎN DEZVOLTAREA REGIONALĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA”

Specialitatea: 521.03 Economie și management în domeniu de activitate

Conducător științific: dr., conferențiar universitar MAMALIGA Vasile, UTM

Consiliul științific specializat: D 31.521.03 – 09, Universitatea Tehnică a Moldovei

  1. BUGAIAN Larisa hab., profesor universitar, UTM, președinte al CŞS;
  2. CRUCERESCU Cornelia, conf. universitar, UTM, secretarul științific al CŞS;
  3. ONOFREI Alexandru, hab., profesor universitar, USM, membru al CŞS;
  4. PARMACLI Dmitrii, hab., profesor universitar, US „B.P. Hasdeu” din Cahul, membru al CŞS;
  5. TOMIȚA Petru, , conferențiar universitar, UASM, membru al CŞS.

Referenţii oficiali:

CIUBOTARU Maria, dr. hab., profesor universitar, ASEM;

ȚURCANU Gheorghe, dr., conferențiar universitar, ASEM.

Data: 14 septembrie 2017, Ora: 1400, Local: Universitatea Tehnică a Moldovei,

Blocul nr. 1, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, 168, etajul 2, sala: 205.

 

Etichete: Print article Print article Conținutul website-ului utm.md este destinat exclusiv informării publicului larg. Preluarea materialelor se permite în limita a maximum 500 de semne, dar nu mai mult de jumătate din articolul preluat. În aceste condiţii, este obligatorie citarea sursei şi a autorului, iar în cazul portalurilor informaţionale – indicarea linkul ce conduce direct la sursă. Republicarea integrală a conținutului site-ului este interzisă în lipsa unui acord prealabil din partea Universității Tehnice a Moldovei. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați pe pr@adm.utm.md .