PRODAN-ȘESTACOVA Liubovi – susținerea tezei de doctor

Pretendent:   PRODAN-ȘESTACOVA Liubovi,   Universitatea Tehnică a Moldovei

Conducător ştiinţific:  dr. hab., prof.univ. GOROBIEVSCHI Svetlana,  Universitatea Tehnică a Moldovei

Consiliul ştiinţific specializat: D 31.521.03 – 08, Universitatea Tehnică a Moldovei

  1. BUGAIAN Larisa hab., profesor universitar, UTM, președinte al CŞS
  2. CRUCERESCU Cornelia, conferențiar universitar, UTM, secretarul științific al CŞS
  3. MANOLE Tatiana hab., profesor universitar, INCE, membru al CŞS
  4. TIMOFTI Elena hab., profesor universitar, UASM, membru al CŞS
  5. ALBU Svetlana hab., conferențiar universitar, UTM, membru al CŞS
  6. COJOCARU Maria, conferențiar universitar, USM, membru al CŞS
  7. CUZNEȚOV Alexandru, conferențiar universitar, USM., membru al CŞS

TEMA TEZEI:

„Perfecționarea metodelor de evaluare a impactului de reglementare a activității antreprenoriale”

Specialitatea:  521.03  Economie și management în domeniu de activitate

Data: 05 mai 2017   Ora: 14.00

Local:  Universitatea Tehnică a Moldovei, Blocul nr. 1,  str. Ștefan cel Mare și Sfânt, 168, etajul 2, sala: 205

Rezumatul tezei

 

Etichete: Print article Print article Conținutul website-ului utm.md este destinat exclusiv informării publicului larg. Preluarea materialelor se permite în limita a maximum 500 de semne, dar nu mai mult de jumătate din articolul preluat. În aceste condiţii, este obligatorie citarea sursei şi a autorului, iar în cazul portalurilor informaţionale – indicarea linkul ce conduce direct la sursă. Republicarea integrală a conținutului site-ului este interzisă în lipsa unui acord prealabil din partea Universității Tehnice a Moldovei. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați pe pr@adm.utm.md .