Centrul de instruire și formare continuă în domeniul sudării al UTM oferă:

  1. Cursuri de calificare în meseria de electrosudor în afara orelor de studii (pentru studenți) şi în afara orelor de lucru (pentru angajaţi);
  2. Cursuri de specializare pentru diverse procedee de sudare prin topire:

– sudare manuală cu electrozi înveliţi (111),

– sudare semiautomată cu electrod fuzibil în mediu de gaz protector (135),

– sudare cu electrod nefuzibil în mediu de gaz protector (WI6);

  1. Cursuri de instruire şi perfecţionare a sudorilor practicieni şi a personalului din întreprindere (în atelierele Centrului sau nemijlocit la întreprindere);
  2. Cursuri de instruire şi atestare a personalului ingineresc a firmelor din domeniul construcţiilor „Responsabil de lucrările de sudare”.

Responsabil: Dumitru BODEANU, șef  Laborator sudură, tel. 079003702.

Print article Print article Conținutul website-ului utm.md este destinat exclusiv informării publicului larg. Preluarea materialelor se permite în limita a maximum 500 de semne, dar nu mai mult de jumătate din articolul preluat. În aceste condiţii, este obligatorie citarea sursei şi a autorului, iar în cazul portalurilor informaţionale – indicarea linkul ce conduce direct la sursă. Republicarea integrală a conținutului site-ului este interzisă în lipsa unui acord prealabil din partea Universității Tehnice a Moldovei. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați pe pr@adm.utm.md .