Senatul a audiat raportul de activitate a UTM pentru anul 2016

Pe 28 februarie 2017 Senatul UTM a audiat raportul privind activitatea administrației Universității și executarea bugetului în anul 2016, după un an de activitate de la alegerea în această funcție a rectorului Viorel BOSTAN, dr. hab., prof. univ.

Dat fiind că raportul a suscitat un interes larg, dovadă fiind sala arhiplină și prezența la ședință a numeroși universitari, dornici să afle din prima sursă ce schimbări au survenit per ansamblu la UTM în perioada de referință,  evenimentul a fost transmis în regim live stream.

Pe ecran, într-o consecutivitate coerentă și exhaustivă, au fost expuse realizările privind pregătirea inginerilor licențiați, masteranzilor și doctoranzilor, eforturile depuse în vederea formării contingentului de studenți, contribuția UTM la formarea continuă a specialiștilor din domeniile ce țin de UTM, rezultatele cercetătorilor, reabilitarea, renovarea și întreținerea edificiilor, laboratoarelor și echipamentului didactico-științific, extinderea relațiilor internaționale și activităților de promovare a imaginii favorabile a UTM, executarea bugetului instituției în anul trecut, situația financiară la zi și provocările ce ne așteaptă în anul curent. Într-o manieră nouă, au fost făcute și propunerile de eficientizare în anul curent  a procesului educațional, gestionarea judicioasă a personalului, resurselor financiare și materiale.

Satisfăcuți de alegerea făcută la alegerile din noiembrie 2015, în urma cărora prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN a devenit rector al UTM, senatorii au apreciat cu calificativul „bună” activitatea UTM expusă în raport și a trasat un șir de acțiuni, care vor servi drept temei pentru elaborarea unui plan operațional de activitate a biroului Senatului, Consiliului de administrație, facultăților, altor structuri ale UTM, precum și la elaborarea  bugetului universității pentru anul 2017.

Raportul integral îl puteți vizualiza aici.

Print article Print article Conținutul website-ului utm.md este destinat exclusiv informării publicului larg. Preluarea materialelor se permite în limita a maximum 500 de semne, dar nu mai mult de jumătate din articolul preluat. În aceste condiţii, este obligatorie citarea sursei şi a autorului, iar în cazul portalurilor informaţionale – indicarea linkul ce conduce direct la sursă. Republicarea integrală a conținutului site-ului este interzisă în lipsa unui acord prealabil din partea Universității Tehnice a Moldovei. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați pe pr@adm.utm.md .