Suport științific pentru managementul proiectelor

Odată cu semnarea Acordului de asociere cu UE, datorită dinamicii pozitive a investițiilor făcute de partenerii externi în RM, a devenit tot mai acută necesitatea elaborării unui suport științific privind managementul tuturor tipurilor de proiecte, inclusiv a celor din sectorul antreprenorial. În acest context, dr. în economie Nicolae ŢURCANU, conf. univ. la Catedra economie şi management în industrie, FIEB, în anul 2012 i-a propus absolventei eminente Aliona GROSSU să cerceteze tema „Eficientizarea managementului de proiect în activitatea antreprenorială din Republica Moldova”.

În data de 21 decembrie 2016, doctoranda Aliona GROSSU a raportat în fața Consiliului Ştiinţific Specializat de profil că în rezultatul cercetărilor, autoarea a determinat componentele metodologiei cadru de implementare a proiectelor: a formulat definiţiile metodologiei cadru de implementare a managementului de proiect şi a infrastructurii acestuia, în baza noţiunilor precizate de proiect şi management de proiect; a conturat cadrul generic de principii, metode, procese, structuri ce formează şi susţin infrastructura şi pot sta la baza unui standard naţional în domeniul managementului de proiect; a identificat carenţele existente în mecanismul de coordonare a managementului de proiect la nivel naţional şi cel al agentului economic; a stabilit intercorelarea creşterii eficienţei managementului de proiect cu modelul ciclului de viaţă, structura şi metodele de implementare al acestuia; a analizat  riscurile generice de proiect şi integrarea dimensionării lor în cadrul metodologic de implementare a proiectelor antreprenoriale în scopul eficientizării.

Validarea rezultatelor ştiinţifice este confirmată de implementarea recomandărilor cercetătoarei la SA „Dionysos-Mereni”, SA „Orhei-Vit”, Academia Navală „Mircea cel Bătrân” din Constanţa, dar și de faptul că în cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei unele dintre rezultatele ştiinţifice obţinute sunt predate la disciplina „Managementul proiectelor”.

Consiliul Ştiinţific Specializat, examinând rezultatele cercetării în ședință publică, a conferit competitoarei Aliona GROSSU gradul științific de doctor în științe la specialitatea „521.03 – Economie şi management în domeniul de activitate”.

Print article Print article Conținutul website-ului utm.md este destinat exclusiv informării publicului larg. Preluarea materialelor se permite în limita a maximum 500 de semne, dar nu mai mult de jumătate din articolul preluat. În aceste condiţii, este obligatorie citarea sursei şi a autorului, iar în cazul portalurilor informaţionale – indicarea linkul ce conduce direct la sursă. Republicarea integrală a conținutului site-ului este interzisă în lipsa unui acord prealabil din partea Universității Tehnice a Moldovei. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați pe pr@adm.utm.md .