TEMPUS a modernizat învățământul superior

Pe 24 mai 2016 Oficiul Naţional Erasmus+ a organizat seminarul naţional „Evaluarea impactului implementării proiectelor TEMPUS în Republica Moldova”.

Au participat reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei şi ai universităţilor care au beneficiat de proiecte TEMPUS. La eveniment a fost prezentă şi dna France DANTIN, manager de proiecte EACEA, responsabilă pe Moldova.

Dna Nadejda VELIŞCO, şef Direcţie învăţământ superior și dezvoltare a științei, Ministerul Educației al RM, a prezentat impactul proiectelor structurate TEMPUS asupra sistemului educaţional naţional. Tempus a finanțat în Moldova peste 80 de proiecte în valoare de peste 16 mil. euro.

Pe parcursul anilor 1994-2015 aproximativ 1100 de studenți, profesori, cercetători, membri ai personalului administrativ au efectuat vizite de studiu în instituțiile de învățământ superior din UE. În cadrul mobilităţilor academice au participat peste 400 de studenți, cercetători, profesori etc.

În aceeași perioadă UTM a participat la 26 de proiecte internaţionale, inclusiv 9 preTEMPUS şi 17 proiecte TEMPUS. 11 au fost gestionate de UTM în calitate de coordonator naţional. Aceste proiecte au pus bazele adaptării învăţământului superior din R. Moldova la Procesul Bologna şi a sistemului instituţional de gestiune şi asigurare a calităţii, au consolidat dezvoltarea parteneriatelor cu întreprinderile, au asistat la formarea conceptului şcolilor doctorale, au înaintat propuneri privind consolidarea autonomiei universitare.

Informații suplimentare pe: http://www.erasmusplus.md/ro/news/tempus-programul-care-modernizat-invatamantul-superior-din-moldova-evaluat

Print article Print article Conținutul website-ului utm.md este destinat exclusiv informării publicului larg. Preluarea materialelor se permite în limita a maximum 500 de semne, dar nu mai mult de jumătate din articolul preluat. În aceste condiţii, este obligatorie citarea sursei şi a autorului, iar în cazul portalurilor informaţionale – indicarea linkul ce conduce direct la sursă. Republicarea integrală a conținutului site-ului este interzisă în lipsa unui acord prealabil din partea Universității Tehnice a Moldovei. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați pe pr@adm.utm.md .