Concursul proiectelor ştiinţifice în cadrul Şcolilor Doctorale UTM

În perioada 12 – 31 martie 2016 se anunţă concursul proiectelor ştiinţifice în cadrul Şcolilor Doctorale UTM în vederea participării la competiţia naţională a proiectelor ştiinţifice privind repartizarea granturilor doctorale de la bugetul de stat pentru anul de studii 2016-2017.

Pentru participare la concurs conducătorii de doctorat este necesar să prezinte Consiliului Şcolii Doctorale dosarele care vor conţine următoarele informaţii:

  1. Curriculum vitae (Europass).
  2. Copia certificatului sau dispoziţiei CNAA privind abilitarea cu dreptul de conducător de doctorat.
  3. Lista lucrărilor ştiinţifice, ştiinţifico-metodice şi didactice pentru ultimii 10 ani.
  4. Lista persoanelor cu teme ale tezelor de doctorat valabile la data depunerii proiectului, dar care nu au susţinut teza de doctorat, anul înmatriculării, specialitatea şi tema tezei.
  5. Lista persoanelor cu tezele de doctor susţinute, tema tezei, anul înmatriculării şi anul susţinerii.
  6. Lista şi numărul de granturi doctorale solicitate.
  7. Temele de doctorat pentru fiecare grant doctoral individual solicitat, sub forma descrierii proiectului ştiinţific în care vor fi implicaţi studenţiidoctoranzi.

Metodologia instituţională privind repartizarea granturilor doctorale poate fi găsită la adresa:

http://utm.md/acte_normative/interne/metodologie-repartizare-granturi-doctorale.pdf.

Departamentul „Şcoli Doctorale”

Notă: Informaţiile specificate la punctele 1-7 se vor completa conform unor formulare standard, pe care le veţi găsi la Directorii Şcollor Doctorale şi la departamentul „Şcoli Doctorale”.

Print article Print article Conținutul website-ului utm.md este destinat exclusiv informării publicului larg. Preluarea materialelor se permite în limita a maximum 500 de semne, dar nu mai mult de jumătate din articolul preluat. În aceste condiţii, este obligatorie citarea sursei şi a autorului, iar în cazul portalurilor informaţionale – indicarea linkul ce conduce direct la sursă. Republicarea integrală a conținutului site-ului este interzisă în lipsa unui acord prealabil din partea Universității Tehnice a Moldovei. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați pe pr@adm.utm.md .