Vivat, crescat, floreat pentru dr., prof. univ. Petru Todos!

În acest început de iarnă distinsul nostru coleg, doctorul în științe tehnice, profesorul universitar Petru TODOS, prim-prorector al UTM, rotunjește o jumătate de secol de dăruire totală pregătirii cadrelor inginerești, cercetării și organizării procesului educațional.

S-a născut la 26 decembrie 1942 în localitatea Andruşul de Sus, județul Cahul, România Mare. În 1959 s-a înscris la Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Inginerie, iar în 1964 a absolvit Facultatea de Electrotehnică în cadrul Institutului Politehnic din Chișinău, recent fondat, obținând calificarea de inginer electromecanic, specializarea „Maşini şi aparate electrice”, iar în anii 1968-1971 a făcut studii doctorale la zi în cadrul Institutului Energetic din Moscova, Rusia, unde în 1972 a susținut teza de doctor în științe tehnice. După o scurtă activitate conform repartizării unionale într-o companie de profil din orașul Riga, Letonia, tânărul inginer P. TODOS a revenit în Moldova, legându-și destinul de Politehnica din Chișinău, ulterior Universitatea Tehnică a Moldovei, în special de Facultatea de Energetică, parcurgând de-a lungul unei jumătăți de secol o carieră profesională formidabilă, demnă de urmat pentru orice absolvent al UTM. A fost angajat asistent universitar (1966-1968, 1972-1987), conferențiar universitar (1988-1993), profesor universitar (din 1993) la FEIE, profesor la Filiera francofonă „Techologies Alimentaires” de la fondarea acesteia până în prezent. S-a implicat activ în organizarea procesului didactic în calitate de prodecan (1974-1980), șef al catedrelor acționări electrice şi electrificarea agriculturii (1980-1986) și electromecanică (1990-1993), iar din 1993 este prim-prorector al UTM.

În toate posturile ce i-au fost încredințate a contribuit activ la perfecționarea procesului educațional, orientat spre pregătirea inginerilor de  înaltă calificare. A efectuat un șir de cercetări științifice valoroase, care s-au materializat în 112 articole şi rapoarte ştiinţifice, 12 manuale şi monografii și 5 brevete. Este unul din inițiatorii promovării relațiilor frățești de colaborare cu instituțiile de profil din România și alte țări. Prin toate activitățile în care a fost antrenat a manifestat responsabilitate, atitudine conștiincioasă, bunătate sufletească și spirit corporativ combativ pentru cauza UTM. La acest popas aniversar profesional, vă adresăm, dragă colega, cordialul Vivat, Crescat, Floreat!

Print article Print article Conținutul website-ului utm.md este destinat exclusiv informării publicului larg. Preluarea materialelor se permite în limita a maximum 500 de semne, dar nu mai mult de jumătate din articolul preluat. În aceste condiţii, este obligatorie citarea sursei şi a autorului, iar în cazul portalurilor informaţionale – indicarea linkul ce conduce direct la sursă. Republicarea integrală a conținutului site-ului este interzisă în lipsa unui acord prealabil din partea Universității Tehnice a Moldovei. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați pe pr@adm.utm.md .