La UTM cercetarea se află în capul mesei

Pe 23 decembrie 2015, prorectorul UTM pentru cercetarea ştiinţifică Valerian DOROGAN a prezidat şedinţa Consiliului Ştiinţific al UTM, care, în prezenţa şefilor de catedre, prodecanilor pentru ştiinţă, coordonatorilor de proiecte şi a unor cercetători, a audiat şi a aprobat rapoartele de activitate ştiinţifică şi inovaţională desfăşurată în anul curent.

Astfel, cercetarea la UTM se află în capul mesei, lucru confirmat de rezultatele obţinute de echipele de cercetători ale celor 4 Centre de cercetare acreditate de CNAA: Inginerie mecanică şi energetică” (conducător: acad. Ion BOSTAN), „Electronică, informatică şi comunicaţii” (dr. hab., prof. univ. Valerian DOROGAN), „Procese  tehnologice  în  industria alimentară şi uşoară” (dr. hab., prof. univ. Pavel TATAROV) şi „Inginerie civilă, economie şi management” (dr., conf. univ. Victor TOPOREŢ), care în anul 2015 au valorificat cca 9,8 mil. lei şi au publicat 6 monografii, 11 manuale, 61 de materiale didactice, 45 de articole în reviste cu factor de impact, 112 articole în alte reviste şi culegeri internaţionale, 146 de articole în reviste de specialitate din RM şi 125 de teze, au primit 18 brevete de autor, iar la saloanele şi expoziţiile internaţionale de inventică s-au învrednicit de 28 medalii de aur, 17 medalii de argint şi bronz, precum şi peste 20 de diplome şi menţiuni speciale.

La eveniment au participat acad. Ion TIGHINEANU, prim-vicepreşedinte al AŞM, m.c. Anatol SIDORENCO şi dr. hab. Veaceslav URSACHI, coordonator al Secţiei știinţe inginereşti şi tehnologice a AŞM.

Print article Print article Conținutul website-ului utm.md este destinat exclusiv informării publicului larg. Preluarea materialelor se permite în limita a maximum 500 de semne, dar nu mai mult de jumătate din articolul preluat. În aceste condiţii, este obligatorie citarea sursei şi a autorului, iar în cazul portalurilor informaţionale – indicarea linkul ce conduce direct la sursă. Republicarea integrală a conținutului site-ului este interzisă în lipsa unui acord prealabil din partea Universității Tehnice a Moldovei. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați pe pr@adm.utm.md .