În atenția comunității științifice a UTM

În conformitate cu programul ședințelor consiliilor științifice ale organizațiilor subordonate Secției Științe Inginerești și Tehnologice a AȘM ședința de audiere a rezultatelor științifice obținute în cadrul proiectelor de cercetare pe parcursul anului 2015 la UTM va avea loc miercuri, 23 decembrie 2015, ora 14.00, Sala Senatului, bloc nr.1.

La ședință vor fi prezentate rapoartele de activitate științifică și inovațională în anul 2015.

Raportori: coordonatorii Centrelor de cercetare acreditate de CNAA.

La ședință sunt invitați membrii Consiliului Științific al UTM, coordonatorii de proiecte, șefii de catedră, prodecanii pentru știință, cercetătorii științifici.

Print article Print article Conținutul website-ului utm.md este destinat exclusiv informării publicului larg. Preluarea materialelor se permite în limita a maximum 500 de semne, dar nu mai mult de jumătate din articolul preluat. În aceste condiţii, este obligatorie citarea sursei şi a autorului, iar în cazul portalurilor informaţionale – indicarea linkul ce conduce direct la sursă. Republicarea integrală a conținutului site-ului este interzisă în lipsa unui acord prealabil din partea Universității Tehnice a Moldovei. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați pe pr@adm.utm.md .