A demarat procesul de studii la ciclul III, doctorat

Pe 1 decembrie 2015 la UTM a demarat procesul de studii superioare de doctorat, ciclul III.

Potrivit Galinei MARUSIC, doctor în informatică, şef Departament Şcoli Doctorale, în anul curent la studii de doctorat au fost înmatriculate 37 de persoane: 26 – frecvenţă, buget, 5 – frecvenţă redusă, buget, 6 – frecvenţă redusă, contract, inclusiv un doctorand din străinătate (Israel).

Începând cu acest an universitar, specificul organizării studiilor la ciclul III rezidă în faptul că programele de doctorat se vor desfăşura pentru prima dată în cadrul şcolilor doctorale şi se vor baza pe două componente: toate disciplinele prevăzute se vor studia la anul I, iar la anii II şi III se vor efectua cercetări ce ţin de tematica tezei de doctorat.

Studiile superioare de doctorat la UTM se desfășoară în cadrul a 6 Școli Doctorale: Ştiinţa calculatoarelor, electronică şi comunicaţii (director – Viorel BOSTAN, dr. hab., prof. univ.), Inginerie mecanică, industrială şi transporturi (director – Rodion CIUPERCĂ, dr., conf. univ.), Inginerie civilă (director – Ion RUSU, dr. hab., prof. univ.), Știinţa alimentelor (director – Pavel TATAROV, dr. hab., prof. univ.), Economie, finanţe şi management (director – Svetlana ALBU, dr. hab., prof. univ.), Energetică şi inginerie electrică (director – Mihail CHIORSAC, dr. hab., prof. univ.), având un contingent total de 124 doctoranzi (110 – studii bugetare, 14 – prin contract).

Print article Print article Conținutul website-ului utm.md este destinat exclusiv informării publicului larg. Preluarea materialelor se permite în limita a maximum 500 de semne, dar nu mai mult de jumătate din articolul preluat. În aceste condiţii, este obligatorie citarea sursei şi a autorului, iar în cazul portalurilor informaţionale – indicarea linkul ce conduce direct la sursă. Republicarea integrală a conținutului site-ului este interzisă în lipsa unui acord prealabil din partea Universității Tehnice a Moldovei. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați pe pr@adm.utm.md .