Cu privire la atestarea anuală (2014 – 2015) a doctoranzilor

  1. Raportul ştiinţific anual se prezintă la ședința catedrei de specialitate.
  2.  După susţinerea Raportului la ședința catedrei corespunzătoare, Raportul științific anual se prezintă la ședința Școlii Doctorale conform Orarului de susținere a rapoartelor științifice, unde se prezintă succint activitățile științifice realizate, care urmează să fie introduse în planul individual al doctorandului
  3. Se completează şi se prezintă la Departamentul „Școli Doctorale” Fişa de atestare, Fişa statistică şi Raportul de activitate anual.
  4. Rapoartele ştiinţifice anuale se păstrează la catedra de specialitate. După finalizarea studiilor de doctorat se prezintă la Departamentul  „Școli Doctorale” trei Rapoarte ştiinţifice anuale şi Planul individual al doctorandului.
Print article Print article Conținutul website-ului utm.md este destinat exclusiv informării publicului larg. Preluarea materialelor se permite în limita a maximum 500 de semne, dar nu mai mult de jumătate din articolul preluat. În aceste condiţii, este obligatorie citarea sursei şi a autorului, iar în cazul portalurilor informaţionale – indicarea linkul ce conduce direct la sursă. Republicarea integrală a conținutului site-ului este interzisă în lipsa unui acord prealabil din partea Universității Tehnice a Moldovei. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați pe pr@adm.utm.md .