Caușan Corina – susţinerea tezei de doctor

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe economice

Pretendent: CAUȘAN Corina

Conducător ştiinţific:  prof. univ., dr. hab. COJUHARI Andrei

Consiliul ştiinţific specializat D 31.521.01 – 02

Tema tezei: „OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ÎN RÎNDUL TINERILOR DIN MEDIUL RURAL”

521.01 – Teorie economică; Politici economice

Data 03 septembrie, 2015; Ora 15.00; Local: MD: 2060, Chişinău, bd. Dacia, 41, blocul 10, aula 213.

Vezi rezumatul tezei

Etichete: Print article Print article Conținutul website-ului utm.md este destinat exclusiv informării publicului larg. Preluarea materialelor se permite în limita a maximum 500 de semne, dar nu mai mult de jumătate din articolul preluat. În aceste condiţii, este obligatorie citarea sursei şi a autorului, iar în cazul portalurilor informaţionale – indicarea linkul ce conduce direct la sursă. Republicarea integrală a conținutului site-ului este interzisă în lipsa unui acord prealabil din partea Universității Tehnice a Moldovei. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați pe pr@adm.utm.md .