Noul mandat al șefilor catedrelor Calculatoare și Evaluarea și Managementul Imobilului

În şedinţa din 30 iunie 2015 Senatul UTM a audiat raportul preşedintelui comisiei de concurs pentru ocuparea posturilor vacante şi examinarea dosarelor pentru conferirea titlurilor ştiinţifico-didactice Petru Todos, prof. univ., dr., prim-prorector al UTM, privind rezultatele examinării dosarelor depuse la concursul pentru conferirea titlurilor ştiinţifico-didactice şi ocuparea posturilor vacante în funcţii de conducere. Prin vot secret, Senatul a conferit titlul de profesor universitar competitorilor: dr. Anatolie Popuşoi, şeful Catedrei educaţie fizică,şi dr. Jana Cîrja, conferenţiar universitar la Catedra tehnologia confecţiilor din ţesături şi tricoturi a FIU.

Senatul a ales înfuncţiile solicitate cadrele didactice participante la concurs după cum urmează: dr., conf.univ. Viorica Sudacevschi – şef al Catedrei calculatoare a FCIM, şi dr. hab., conf.univ. Svetlana Albu – şef al Catedrei evaluarea şi managementul imobilului a FCGC.

Print article Print article Conținutul website-ului utm.md este destinat exclusiv informării publicului larg. Preluarea materialelor se permite în limita a maximum 500 de semne, dar nu mai mult de jumătate din articolul preluat. În aceste condiţii, este obligatorie citarea sursei şi a autorului, iar în cazul portalurilor informaţionale – indicarea linkul ce conduce direct la sursă. Republicarea integrală a conținutului site-ului este interzisă în lipsa unui acord prealabil din partea Universității Tehnice a Moldovei. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați pe pr@adm.utm.md .