Marusic Galina – susţinerea tezei de doctor

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în informatică

Pretendent: MARUSIC Galina

Conducător ştiinţific:  MORARU Vasile, dr., conf. univ.

Consiliul ştiinţific specializat:  D 31.122.03 – 02

Tema tezei: „Modelarea evoluţiei spaţio-temporale a caracteristicilor ecosistemelor acvatice de tip rîu în vederea estimării parametrilor calităţii apelor”

Specialitatea: 122.03. Modelare, metode matematice, produse program

Data: 04 iulie 2015; Ora: 09.00; Local: Chişinău, str. Studenţilor 9/7, blocul de studii Nr. 3, aud. 208

Vezi rezumatul tezei

Etichete: Print article Print article Conținutul website-ului utm.md este destinat exclusiv informării publicului larg. Preluarea materialelor se permite în limita a maximum 500 de semne, dar nu mai mult de jumătate din articolul preluat. În aceste condiţii, este obligatorie citarea sursei şi a autorului, iar în cazul portalurilor informaţionale – indicarea linkul ce conduce direct la sursă. Republicarea integrală a conținutului site-ului este interzisă în lipsa unui acord prealabil din partea Universității Tehnice a Moldovei. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați pe pr@adm.utm.md .