Zolotcov Anatolie – susţinerea tezei de doctor

Se anunţă susţinerea tezei de doctor habilitat în tehnică

Pretendent: Zolotcov Anatolie, doctor în tehnică, conferenţiar universitar

Consultant ştiinţific: Izmailov Iurie, prof.univ., dr. hab.

Consiliul ştiinţific specializat DH 33 211.02-01

Tema tezei: Calculul rezistenţei pereţilor construcţiilor monolite la acţiuni seismice

Specialitatea: 211.02 – Materiale de construcţii, elemente şi edificii

Data 23 iunie 2015; Ora 1300; Local: mun. Chişinău, bd. Dacia 41, aula 10-310

Vezi rezumatul tezei

Etichete: Print article Print article Conținutul website-ului utm.md este destinat exclusiv informării publicului larg. Preluarea materialelor se permite în limita a maximum 500 de semne, dar nu mai mult de jumătate din articolul preluat. În aceste condiţii, este obligatorie citarea sursei şi a autorului, iar în cazul portalurilor informaţionale – indicarea linkul ce conduce direct la sursă. Republicarea integrală a conținutului site-ului este interzisă în lipsa unui acord prealabil din partea Universității Tehnice a Moldovei. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați pe pr@adm.utm.md .