Senatul UTM a aprobat noi taxe de studii pentru a.u. 2015-2016

În ședința din 26 mai 2015 Senatul UTM a examinat un subiect fierbinte pentru perioada dinaintea admiterii – taxele de studiipentru anul universitar 2015-2016.

Audiind informaţia prezentată de prof. univ. P. Todos, prim-prorector al UTM, Senatul a constatat că în anul de învățământ ce s-a scurs statul a alocat din buget pentru un student 22.810 lei, pe când un student ce învață pe bază de contract a achitat, în funcție de specialitate, între 5500 şi 7500 lei. Or, pentru instruirea acestei categorii de studenți taxa de studii acoperă cheltuielile reale în proporţie de doar 37-41%.

Deși în perioada 2009- 2014 cheltuielile legate de desfăşurarea procesului de studii au crescut de 1,8 ori, iar cele pentru salarizare şi alocări la fondul social s-au majorat de 2,03 ori, în perioada de referință taxa de studii la toate specialităţile şi ciclurile de studii s-a păstrat fără modificări, în detrimentul universității.

Pentru a acoperi o parte din cuantumul cheltuielilor suportate de UTM la instruirea studenților prin contract, Senatul a aprobat pentru a.u. 2015-2016 noi taxe de studii, acestea variind între 9 mii lei la majoritatea specialităților și 10900 lei – pentru „Design industrial”, „Design vestimentar industrial”, „Design interior”, „Sculptura”, „Arhitectura” (ciclul I – Licență, studii la zi).

Decanii facultăţilor urmează să informeze studenţii despre modificarea taxelor de studii și să perfecteze amendamentele de rigoare la contractele de studii în vigoare.

Print article Print article Conținutul website-ului utm.md este destinat exclusiv informării publicului larg. Preluarea materialelor se permite în limita a maximum 500 de semne, dar nu mai mult de jumătate din articolul preluat. În aceste condiţii, este obligatorie citarea sursei şi a autorului, iar în cazul portalurilor informaţionale – indicarea linkul ce conduce direct la sursă. Republicarea integrală a conținutului site-ului este interzisă în lipsa unui acord prealabil din partea Universității Tehnice a Moldovei. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați pe pr@adm.utm.md .