Senatul utm a ales doi experți externi în consiliul pentru dezvoltare strategică instituţională

După aprobarea Cartei universitare, Senatul UTM din 26 mai 2015 a examinat subiecte ce survin în urma punerii în aplicare a documentului respectiv: acte normative din domeniul autonomie universitare și chestiuni privind organizarea procesului educațional și managerial al instituției.

În baza informaţiei prezentate de dr.,conf. univ. Valentin Amariei,prorector pentru formare continuă al UTM, Senatul a aprobat Regulamentul privind formarea şi funcţionarea Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituţională (CDSI) al UTM.

În temeiul prevederilor Codului Educaţiei, literei g) din articolul 23 al Cartei UTM și Regulamentului privind formarea şi funcţionarea CDSI al UTM, Senatul a organizat alegerea în componenţa CDSI a doi experţi externi –posesori de competenţe şi experienţă în domenii corespunzătoare misiunii şi direcţiilor de activitate ale CDSI, totodată ei nefiind titulari ai UTM.

În conformitate cu decizia biroului Senatului, președintele Senatului, acad. Ion Bostan, rector al UTM, a prezentat candidatura prof. univ., dr. ing. Ioan Vasile Abrudan, rector al Universității „Transilvania” din Brașov, iardr.conf. univ. Valentin Amariei,prorector al UTM, a prezentat candidatura dlui Veaceslav Şutchevici, consultant în domeniul industriei în cabinetul Prim-ministrului RM. În urma scrutinului, Senatul UTM a ales unanim candidaturile propuse în calitate de experți externi în componența CDSI.

Print article Print article Conținutul website-ului utm.md este destinat exclusiv informării publicului larg. Preluarea materialelor se permite în limita a maximum 500 de semne, dar nu mai mult de jumătate din articolul preluat. În aceste condiţii, este obligatorie citarea sursei şi a autorului, iar în cazul portalurilor informaţionale – indicarea linkul ce conduce direct la sursă. Republicarea integrală a conținutului site-ului este interzisă în lipsa unui acord prealabil din partea Universității Tehnice a Moldovei. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați pe pr@adm.utm.md .