Creativitatea tehnică a copiilor

Comitetul sindical cu ocazia Zilei mondiale a copilului – 1 iunie, anunţă desfăşurarea Concursului „Creativitatea tehnică a copiilor”.

La concurs pot participa copiii şi nepoţeii colaboratorilor UTM de vîrstă scolară, divizaţi în trei grupe: clasele: 5 – 7, 8 – 10 şi 11-12.

Temele pentru concurs sunt următoarele:

  1. 1. Utilizarea (reciclarea) deşeurilor (hârtie, cauciuc, sticla, fier, plastic ş.a.) în scopul reintroducerii materialului în circuitul economic şi protecţia mediului ambiant.
  2. Designul în diferite domenii industriale: tehnică, industrie uşoară, arhitectură, ş.a.
  3. Utilizarea surselor regenerabile de energie (solară, eoliană, biomasă, energie geotermală, energia apelor curgătoare).
  4. Căile de economisire a energiei electrice, termice şi mecanice în diferite domenii (încălzirea apei, iluminare, utilizarea electrocasnicelor, transport ş.a.).
  5. Roboţii şi utilizarea lor.

Concursul va avea loc pe 30 mai 2015, în Sala de expoziţii a

Centrului de excelenţă, camp. Rîşcani, str. Studenţilor, 9/11.

Copiii vor prezenta creaţiile proprii (mostre tehnice, idei sub forma de schiţe, mostre, proiecte ş.a.) în aceiaşi zi, 30 mai 2015, între orele 9.00 – 10.00. Exponatele vor fi însoţite de următoarea informaţie: denumirea exponatului, autorul, clasa şi numele şi prenumele părintelui (colaboratorului UTM).

Activitatea juriului: 10.00 – 11.30.

Anunţul totalurilor: 11.30

Cei mai ingenioşi copii vor vi menţionaţi cu diplome şi cadouri.

Părinţii vor informa preşedinţii de Birouri sindicale despre participare la Concurs pînă pe 25 mai 2015.

Etichete: Print article Print article Conținutul website-ului utm.md este destinat exclusiv informării publicului larg. Preluarea materialelor se permite în limita a maximum 500 de semne, dar nu mai mult de jumătate din articolul preluat. În aceste condiţii, este obligatorie citarea sursei şi a autorului, iar în cazul portalurilor informaţionale – indicarea linkul ce conduce direct la sursă. Republicarea integrală a conținutului site-ului este interzisă în lipsa unui acord prealabil din partea Universității Tehnice a Moldovei. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați pe pr@adm.utm.md .