Programe noi de recalificare profesională

În temeiul informaţiei prezentate de către dl Valentin Amariei, conf. univ., dr., prorector pentru formarea continuă şi relaţii internaţionale, în şedinţa din 24 martie 2015 Senatul UTM a aprobat planurile de învăţământ şi programele cursurilor de formare continuă pentru recalificarea profesională la specializările „Ingineria sistemelor de alimentare cu gaze combustibile naturale” şi „Ingineria sistemelor de alimentaţie cu carburanţi a vehiculelor” cu admitere în baza studiilor superioare; perfecţionarea specialiştilor în domeniul „Evaluarea bunurilor imobile”; perfecţionarea experţilor degustatori ai produselor alimentare.

Print article Print article Conținutul website-ului utm.md este destinat exclusiv informării publicului larg. Preluarea materialelor se permite în limita a maximum 500 de semne, dar nu mai mult de jumătate din articolul preluat. În aceste condiţii, este obligatorie citarea sursei şi a autorului, iar în cazul portalurilor informaţionale – indicarea linkul ce conduce direct la sursă. Republicarea integrală a conținutului site-ului este interzisă în lipsa unui acord prealabil din partea Universității Tehnice a Moldovei. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați pe pr@adm.utm.md .