Teza de doctorat: de la alegerea temei la susţinerea cu succes şi implementarea practică

În cadrul unui dialog interactiv profesorul şi doctoranzii au meditat împreună despre alegerea temei de doctorat, obiectivele de cercetare şi eventuala structură a tezei, modalităţile de selectare a literaturii de specialitate, organizarea activităţii de cercetare teoretică şi aplicativă, procedeele de structurare a materialului acumulat pe capitole, subcapitole în vederea scoaterii în prim plan a contribuţiei doctorandului la soluţionarea unor probleme de ordin teoretic, aplicativ şi experimental, despre principiile, cerinţele şi tehnicile de redactare şi documentare a tezei de doctorat, inclusiv susţinerea tezei în faţa comisiei de specialitate.

În opinia celor prezenţi, concluziile expuse în finalul tezei trebuie să conţină sinteza limpede a lucrării, contribuţia originală a cercetătorului la tema aleasă pentru cercetare, obiectivele atinse, propuneri referitoare la continuarea cercetărilor iniţiate şi unele recomandări privind implementarea ulterioară în viaţa cotidiană în domeniile de profil.

În încheiere, la întrebarea „Ce este cel mai important pentru un doctorand de succes?” prof. dr. ing. Gheorghe Manolea a răspuns: „Un doctorand de succes este acel care finalizează teza şi o susţine în termenele prevăzute!”

Conferinţa a fost asistată de către dna Galina Marusic şef-adjunct al Şcolii Doctorale de Inginerie a UTM.Teza de doctorat

Print article Print article Conținutul website-ului utm.md este destinat exclusiv informării publicului larg. Preluarea materialelor se permite în limita a maximum 500 de semne, dar nu mai mult de jumătate din articolul preluat. În aceste condiţii, este obligatorie citarea sursei şi a autorului, iar în cazul portalurilor informaţionale – indicarea linkul ce conduce direct la sursă. Republicarea integrală a conținutului site-ului este interzisă în lipsa unui acord prealabil din partea Universității Tehnice a Moldovei. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați pe pr@adm.utm.md .