Şedinţa Consiliului de Administraţie al UTM din 23 martie 2015

În şedinţa din 23 martie 2015 Consiliul de Administraţie al UTM a examinat sugestiile prezentate de decanii facultăţilor privind taxele de studii în bază de contract pentru Admiterea-2015. La subiectul discutat, preşedintele Consiliului, acad. Ion Bostan, rectorul UTM, a propus constituirea unui grup de lucru, care va perfecta un proiect de hotărâre în această chestiune şi îl va prezenta Senatului pentru aprobare.

În legătură cu instaurarea timpului favorabil lucrărilor în aer liber, Consiliul de a decis ca până la sărbătorile de Paşti Serviciul gospodăresc în comun cu conducerea facultăţilor şi subdiviziunilor auxiliare vor organiza desfăşurarea lucrărilor de salubrizare şi amenajare a teritoriilor aferente aflate în gestiune, cu antrenarea în aceste lucrări a personalului scriptic, membrilor organizaţiilor sindicale şi ai autoguvernării studenţeşti.

Consiliul a examinat şi alte chestiuni curente ce ţin de managementul proceselor educaţional şi financiar al UTM.

Print article Print article Conținutul website-ului utm.md este destinat exclusiv informării publicului larg. Preluarea materialelor se permite în limita a maximum 500 de semne, dar nu mai mult de jumătate din articolul preluat. În aceste condiţii, este obligatorie citarea sursei şi a autorului, iar în cazul portalurilor informaţionale – indicarea linkul ce conduce direct la sursă. Republicarea integrală a conținutului site-ului este interzisă în lipsa unui acord prealabil din partea Universității Tehnice a Moldovei. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați pe pr@adm.utm.md .