Şedinţa Consiliului de Administraţie al UTM din 2 martie 2015

În şedinţa din 2 martie 2015 Consiliul de Administraţie al UTM, desfăşurat în deplasare la Facultatea de Inginerie Electrică şi Energetică,  a examinat formele de organizare şi rezultatele preliminare ale probelor teoretice ale Examenului de Licenţă. În informaţiile prezentate, decanii facultăţilor au informat audienţa despre problemele cu care s-au confruntat în această sesiune, au lansat o serie de propuneri şi recomandări.

În concluzii, acad. Ion Bostan, rectorul UTM, a subliniat obligativitatea unui examen final oral, care să încheie ciclul I Licenţă, necesitatea elaborării subiectelor pentru acest examen, fiind unul de sinteză a disciplinelor de specialitate studiate pe parcurs. A fost binevenită propunerea decanilor de a desfăşura acest examen după finalizarea practicii de licenţă. În acest sens vor fi făcute propunerile UTM pentru Ministerul Educaţiei.

Consiliul de Administraţie a examinat şi a luat act de raportul dlui dr. hab., prof. univ. M. Chiorsac cu privire la activitatea Catedrei „Bazele teoretice ale electrotehnicii”, FEIE.

S-a menţionat importanţa Catedrei respective pentru dezvoltarea economiei naţionale, necesitatea valorificării oportunităţilor oferite de Uniunea Europeană prin programul „Orizont 2020” la capitolele Securitatea energetică a ţării”, energia regenerabilă, conexiunea sistemului energetic din ţară cu sistemul din UE, eficienţa energetică ş.a.

În contextul pregătirii UTM pentru atestarea în conformitate cu prevederile Codului Educaţiei, acad. Ion Bostan a subliniat necesitatea pregătirii cadrelor prin doctorat şi asigurarea „întineririi” corpului profesoral.

Consiliul a examinat şi alte chestiuni curente de interes comun.

Print article Print article Conținutul website-ului utm.md este destinat exclusiv informării publicului larg. Preluarea materialelor se permite în limita a maximum 500 de semne, dar nu mai mult de jumătate din articolul preluat. În aceste condiţii, este obligatorie citarea sursei şi a autorului, iar în cazul portalurilor informaţionale – indicarea linkul ce conduce direct la sursă. Republicarea integrală a conținutului site-ului este interzisă în lipsa unui acord prealabil din partea Universității Tehnice a Moldovei. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați pe pr@adm.utm.md .