Universitatea Tehnică a Moldovei anunţă concurs pentru ocuparea postului de preşedinte al Consiliului ştiinţific al UTM.

Candidaţii la concursul pentru ocuparea postului de preşedinte al Consiliului ştiinţific în termen de 2 luni de la publicarea avizului în Monitorul Oficial al Republicii Moldova vor depune cererea de înscriere la Secretarul Ştiinţific al Senatului UTM cu următoarele anexe:

  1. CV-ul;
  2. Copii ale diplomelor de grad şi titlu ştiinţific deţinute;
  3. Lista lucrărilor ştiinţifice şi metodice publicate;
  4. Numărul de doctoranzi îndrumaţi şi a celor care au obţinut grade ştiinţifice;
  5. Certificat ce confirmă dreptul de conducere a doctoranzilor conferit de CNAA;
  6. Fişa personală de evidenţă a cadrelor;
  7. Copia carnetului de muncă;
  8. Scurt referat privitor la dezvoltarea cercetării universitare în domeniul ingineresc.

Rector UTM, Academician

Ion BOSTAN

Print article Print article Conținutul website-ului utm.md este destinat exclusiv informării publicului larg. Preluarea materialelor se permite în limita a maximum 500 de semne, dar nu mai mult de jumătate din articolul preluat. În aceste condiţii, este obligatorie citarea sursei şi a autorului, iar în cazul portalurilor informaţionale – indicarea linkul ce conduce direct la sursă. Republicarea integrală a conținutului site-ului este interzisă în lipsa unui acord prealabil din partea Universității Tehnice a Moldovei. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați pe pr@adm.utm.md .