Universitatea Tehnică a Moldovei a fost decorată cu Medalia „Dimitrie Cantemir”

În mesajul adresat cu ocazia semicentenarului UTM preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei, acad. Gheorghe Duca, a subliniat că 50 de ani pe care îi sărbătoreşte UTM constituie un adevărat testament de excelenţă şi performanţă ştiinţifico-didactică a Republicii Moldova. Acad. Gh. Duca a reconfirmat faptul că UTM, alături de primele instituţii academice, a stat la temelia consolidării societăţii cunoaşterii în Republica Moldova.

Universitatea, în frunte cu acad. Ion Bostan şi-a asumat responsabilitatea de a continua şi menţine şcolile ştiinţifice, de a educa tinerii în domeniul ştiinţei, tehnicii şi producţiei, considerând cu desăvârşire că această misiune asumată a fost şi este îndeplinită cu succes

Pentru rezultate ştiinţifice marcante, merite deosebite în dezvoltarea diverselor domenii de cercetare ştiinţifică, pregătirea cadrelor de ingineri şi a cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare, Academia de Ştiinţe a Moldovei a acordat Universităţii Tehnice a Moldovei cea mai înaltă distincţie – Medalia „Dimitrie Cantemir”.

Medalia „Dimitrie Cantemir”

Print article Print article Conținutul website-ului utm.md este destinat exclusiv informării publicului larg. Preluarea materialelor se permite în limita a maximum 500 de semne, dar nu mai mult de jumătate din articolul preluat. În aceste condiţii, este obligatorie citarea sursei şi a autorului, iar în cazul portalurilor informaţionale – indicarea linkul ce conduce direct la sursă. Republicarea integrală a conținutului site-ului este interzisă în lipsa unui acord prealabil din partea Universității Tehnice a Moldovei. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați pe pr@adm.utm.md .