AMPLASAREA COMISIILOR TEHNICE ALE FACULTĂȚILOR

 Facultatea

Codul rîndului electronic

 Sala

 Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică (FCIM)

FCIM0001÷9999

 

Etajul 1

Sala Festivă

1-118

Facultatea Construcții, Geodezie şi Cadastru (FCGC)

FCGC0001÷9999

 Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi (FIMIT)

 

 

FIMIT0001÷9999

Facultatea Energetică și Inginerie Electrică (FEIE)

 

FEIE0001÷9999

Facultatea Urbanism

şi Arhitectură (FUA)

FUA0001÷9999

 

Etajul 2

aud. 1-214

 Facultatea Inginerie Economică şi Business(FIEB)

FIEB0001÷9999

Facultatea Textile și Poligrafie (FTP)

 

FIU0001÷9999 

 

Etajul 1

aud. 1-101

 Facultatea Tehnologia Alimentelor (FTA)

FTMIA0001÷9999

 Cetățenii străini

 

Etajul 1

aud. 1-101

Facultatea Electronică și Telecommunicații (FET)

FIMET0001÷9999

Etajul 2

aud. 1-205

 Admiterea Master

 MAS0001÷9999

Etajul 2

aud. 1-205