Gestionarea operativă a universităţii este asigurată de către Consiliul de Administraţie, subordonat Senatului.

Consiliul de Administraţie este instituit conform prevederilor Codului Educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17.07.2014 (art. 102),  Cartei Universitare a UTM (art. 92, a și art. 99) și funcționează în baza Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Consiliului de Administrație al UTM, aprobat la ședința Senatului UTM, proces-verbal nr. 7 din 26.04.2016.

 

MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Nr.NUMELE, PRENUMELEFUNCŢIA E-MAIL
Membrii  permanenți
1.Bostan ViorelDoctor habilitat, rector – preşedinte al Consiliului de Administraţie
2.Andronic SergheiConferențiar universitar, doctor în științe tehnice, prorector pentru studii, vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie
3.Bernic MirceaDoctor habilitat, profesor universitar, prorector pentru cercetare și doctorat
4.Bugaian LarisaDoctor habilitat, profesor universitar, prorector responsabil probleme financiare și relații internaționale
5.Amariei ValentinConferențiar universitar, doctor, prorector pentru formarea continuă şi parteneriat
6.Pogora VictorConferențiar universitar, doctor, decan al Facultăţii Energetică și Inginerie Electrică
7.Cartofeanu VasileConferențiar universitar, doctor, decan al Facultăţii Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi
8.Balmuş IonConferențiar universitar, doctor, decan al Facultăţii  Calculatoare, Informatică şi Microelectronică
9.Reșitca VladislavConferențiar universitar , doctor, decan al Facultăţii Tehnologia Alimentelor
10.Nistor-Lopatenco LiviaConferențiar universitar, doctor, decan al Facultăţii Construcții, Geodezie şi Cadastru
11.Bulgaru ValentinaConferențiar universitar, doctor, decan al Facultăţii Textile și Poligrafie
12.Lungu ValeriuConferențiar universitar, doctor, decan al Facultăţii Urbanism şi Arhitectură
13.Mamaliga VasileConferențiar universitar, doctor, decan al Facultăţii Inginerie Economică şi Business
14.Rusu SpiridonConferențiar universitar, doctor, secretar științific al Senatului
15.Vengher DumitruDirector Colegiul Tehnic 
16.Balan StelaConferențiar universitar, doctor, secretar al Consiliului de Administrație
17.Cîrja Ana-MariaStudentă, președinte al Senatului Studențesc, Facultatea Textile și Poligrafie
Membrii invitați:
18.Gîrlea SvetlanaŞef Direcția Finanţe şi Evidenţă Contabilă
19.Stratan ZinaidaDirector Bibliotecă Tehnico-Ştiinţifică
20.Zaporojan Sergiușef Direcția Investigații Științifice
21.Lucinschi Tatianașef Serviciu Relații Internaționale
22.Pojar Danielașef Direcția Managementul Resurselor
23.Marusic Galinașef Direcția Doctorat și Postdoctorat
24.Țurcanu Dinușef Direcția Tehnologia Informației și Comunicații
25.Covaci SergiuResponsabil Corpuri de Studii și Cămine Studențești
26.Gulco VeaceslavDirector al Centrului de Cercetări Tehnico-Științifice și de Implementare a Tehnologiilor Avansate în Economia Națională “Etalon”
27.Ceban Gheorgheșef Șecția Informare, Orientare Profesională și Formare Contingent Studenți, CEGHID
28.Pocaznoi IonPreședinte al Organizației Sindicale a Angajaților UTM
29.Alexei AnatolPreședinte al Comitetului Sindical, studenți
30.Mardari Corinașef Birou juridic
31. Stoian VitalieGeneral de brigadă, șef Catedra Militară

 

Secretar al Consiliului de Administrație – conf. univ., dr. Stela BALAN.

Consiliului de Administrație se întrunește bilunar în ședințe ordinare în componența membrilor permanenți (nr. 1-18).  Membrii invitați ai Consiliului de Administrație (nr. 19-32) vor fi invitați să participe la ședințele Consiliului cu tematica corespunzătoare domeniului de activitate.