Gestionarea operativă a universităţii este asigurată de către Consiliul de Administraţie, subordonat Senatului.

Consiliul de Administraţie este instituit conform prevederilor Codului Educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17.07.2014 (art. 102),  Cartei Universitare a UTM (art. 92, a și art. 99) și funcționează în baza Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Consiliului de Administrație al UTM, aprobat la ședința Senatului UTM, proces-verbal nr. 7 din 26.04.2016.

 

MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Nr.NUMELE, PRENUMELEFUNCŢIA E-MAIL
Membrii  permanenți
1.Bostan ViorelDoctor habilitat, rector – preşedinte al Consiliului de Administraţieviorel.bostan@adm.utm.md
2.Andronic SergheiConferențiar universitar, doctor în științe tehnice, prorector pentru studii, vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie, decan al Facultăţii Inginerie și Management în Electronică și Telecomunicațiiserghei.andronic@adm.utm.md
3.Bugaian LarisaDoctor habilitat, profesor universitar, prorector responsabil probleme financiare și relații internaționalelarisa.bugaian@adm.utm.md
4.Dorogan ValerianDoctor habilitat, profesor universitar, prorector pentru cercetare și doctoratvalerian.dorogan@adm.utm.md
5.Amariei ValentinConferențiar universitar, doctor, prorector pentru formarea continuă şi parteneriatvalentin.amariei@adm.utm.md
6.Spînu PavelProrector pentru gestiunea patrimoniului și probleme socialepavel.spinu@adm.utm.md 
7.Pogora VictorConferențiar universitar, doctor, decan al Facultăţii Energetică și Inginerie Electricăvictor.pogora@feie.utm.md
8.Cartofeanu VasileConferențiar universitar, doctor, decan al Facultăţii Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturivasile.cartofeanu@fimit.utm.md
9.Balmuş IonConferențiar universitar, doctor, decan al Facultăţii  Calculatoare, Informatică şi Microelectronicăion.balmus@fcim.utm.md
10.Reșitca VladislavConferențiar universitar , doctor, decan al Facultăţii Tehnologia Alimentelorvladislav.resitca@ftmia.utm.md
11.Nistor-Lopatenco LiviaConferențiar universitar, doctor, decan al Facultăţii Construcții, Geodezie şi Cadastrulivia.nistor@fcgc.utm.md
12.Bulgaru ValentinaConferențiar universitar, doctor, decan al Facultăţii Textile și Poligrafievalentina.bulgaru@fiu.utm.md
13.Lungu ValeriuConferențiar universitar, doctor, decan al Facultăţii Urbanism şi Arhitecturăvaleriu.lungu@fua.utm.md
14.Mamaliga VasileConferențiar universitar, doctor, decan al Facultăţii Inginerie Economică şi Businessvasile.mamaliga@tc.utm.md
15.Sobor IonConferențiar universitar, doctor, secretar științific al Senatuluiion.sobor@adm.utm.md
16.Vengher DumitruDirector Colegiul Tehnic dumitru.vengher@adm.utm.md
17.Balan StelaConferențiar universitar, doctor, secretar al Consiliului de Administrațiestela.balan@adm.utm.md
18.Cîrja Ana-MariaStudentă, președinte al Senatului Studențesc, Facultatea Textile și Poligrafieanamaria.cirja@dtp.utm.md 
Membrii invitați:
19.Gîrlea SvetlanaŞef Direcție Finanţe şi Evidenţă Contabilăsvetlana.girlea@adm.utm.md
20.Stratan ZinaidaDirector Bibliotecă Tehnico-Ştiinţificăzinaida.stratan@lib.utm.md
21.Zaporojan Sergiușef Direcția Investigații Științificesergiu.zaporojan@adm.utm.md
22.Lucinschi Tatianașef Serviciu Relații Internaționaletatiana.lucinschi@adm.utm.md
23.Pojar Danielașef Direcție Managementul Resurselordaniela.pojar@adm.utm.md
24.Marusic Galinașef Direcție Doctorat și Postdoctoratgalina.marusic@adm.utm.md 
25.Țurcanu Dinușef Direcție Tehnologia Informației și a Comunicațiilordinu.turcanu@adm.utm.md
26.Covaci SergiuResponsabil Corpuri de Studii și Cămine Studențeștisergiu.covaci@gpps.utm.md
27.Gulco VeaceslavDirector al Centrului de Cercetări Tehnico-Științifice și de Implementare a Tehnologiilor Avansate în Economia Națională „Etalon”veaceslav.gulco@etalon.utm.md
28.Ceban Gheorgheșef Șecție Informare, Orientare Profesională și Formare Contingent Studenți, CEGHIDgheorghe.ceban@adm.utm.md
29.Pocaznoi IonPreședinte al Organizației Sindicale a Angajaților UTMion.pocaznoi@adm.utm.md 
30.Alexei AnatolPreședinte al Comitetului Sindical, studențianatolie.alexei@srco.utm.md 
31.Mardari Corinașef Birou juridiccorina.mardari@adm.utm.md
32. Stoian VitalieGeneral de brigadă, șef Catedra Militarăvitalie.stoian@mil.utm.md

 

Secretar al Consiliului de Administrație – conf. univ., dr. Stela BALAN.

Consiliului de Administrație se întrunește bilunar în ședințe ordinare în componența membrilor permanenți (nr. 1-18).  Membrii invitați ai Consiliului de Administrație (nr. 19-32) vor fi invitați să participe la ședințele Consiliului cu tematica corespunzătoare domeniului de activitate.