Gestionarea operativă a universităţii este asigurată de către Consiliul de Administraţie, subordonat Senatului.

Consiliul de Administraţie este instituit conform prevederilor Codului Educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17.07.2014 (art. 102),  Cartei Universitare a UTM (art. 92, a și art. 99) și funcționează în baza Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Consiliului de Administrație al UTM, aprobat la ședința Senatului UTM, proces-verbal nr. 7 din 26.04.2016.

 

MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Nr.NUMELE, PRENUMELEFUNCŢIA E-MAIL
Membrii  permanenți
1.Bostan ViorelDoctor habilitat, rector – preşedinte al Consiliului de Administraţie
2.Andronic SergheiConferențiar universitar, doctor în științe tehnice, prorector pentru studii, vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie
3.Bugaian LarisaDoctor habilitat, profesor universitar, prorector responsabil probleme financiare și relații internaționale
4.Dorogan ValerianDoctor habilitat, profesor universitar, prorector pentru cercetare și doctorat
5.Amariei ValentinConferențiar universitar, doctor, prorector pentru formarea continuă şi parteneriat
6.Spînu PavelProrector pentru gestiunea patrimoniului și probleme sociale
7.Pogora VictorConferențiar universitar, doctor, decan al Facultăţii Energetică și Inginerie Electrică
8.Cartofeanu VasileConferențiar universitar, doctor, decan al Facultăţii Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi
9.Balmuş IonConferențiar universitar, doctor, decan al Facultăţii  Calculatoare, Informatică şi Microelectronică
10.Reșitca VladislavConferențiar universitar , doctor, decan al Facultăţii Tehnologia Alimentelor
11.Nistor-Lopatenco LiviaConferențiar universitar, doctor, decan al Facultăţii Construcții, Geodezie şi Cadastru
12.Bulgaru ValentinaConferențiar universitar, doctor, decan al Facultăţii Textile și Poligrafie
13.Lungu ValeriuConferențiar universitar, doctor, decan al Facultăţii Urbanism şi Arhitectură
14.Mamaliga VasileConferențiar universitar, doctor, decan al Facultăţii Inginerie Economică şi Business
15.Sobor IonConferențiar universitar, doctor, secretar științific al Senatului
16.Vengher DumitruDirector Colegiul Tehnic 
17.Balan StelaConferențiar universitar, doctor, secretar al Consiliului de Administrație
18.Cîrja Ana-MariaStudentă, președinte al Senatului Studențesc, Facultatea Textile și Poligrafie
Membrii invitați:
19.Gîrlea SvetlanaŞef Direcție Finanţe şi Evidenţă Contabilă
20.Stratan ZinaidaDirector Bibliotecă Tehnico-Ştiinţifică
21.Zaporojan Sergiușef Direcția Investigații Științifice
22.Lucinschi Tatianașef Serviciu Relații Internaționale
23.Pojar Danielașef Direcție Managementul Resurselor
24.Marusic Galinașef Direcție Doctorat și Postdoctorat
25.Țurcanu Dinușef Direcție Tehnologia Informației și a Comunicațiilor
26.Covaci SergiuResponsabil Corpuri de Studii și Cămine Studențești
27.Gulco VeaceslavDirector al Centrului de Cercetări Tehnico-Științifice și de Implementare a Tehnologiilor Avansate în Economia Națională „Etalon”
28.Ceban Gheorgheșef Șecție Informare, Orientare Profesională și Formare Contingent Studenți, CEGHID
29.Pocaznoi IonPreședinte al Organizației Sindicale a Angajaților UTM
30.Alexei AnatolPreședinte al Comitetului Sindical, studenți
31.Mardari Corinașef Birou juridic
32. Stoian VitalieGeneral de brigadă, șef Catedra Militară

 

Secretar al Consiliului de Administrație – conf. univ., dr. Stela BALAN.

Consiliului de Administrație se întrunește bilunar în ședințe ordinare în componența membrilor permanenți (nr. 1-18).  Membrii invitați ai Consiliului de Administrație (nr. 19-32) vor fi invitați să participe la ședințele Consiliului cu tematica corespunzătoare domeniului de activitate.