Funcţiile Biroului Senatului

  • Pregătirea şi asigurarea în bune condiţii a lucrărilor Senatului.
  • Asigurarea îndeplinirii hotărârilor Senatului şi rezolvarea problemelor curente în perioada dintre şedinţele Senatului.
  • Prezentarea raportului trimestrial privind îndeplinirea hotărârilor Senatului.
  • Propunerea Senatului de a institui comisii permanente axate pe anumite probleme şi supunerea votului Senatului privind componenţa nominală a acestora.
  • Conducerea, coordonarea şi controlul activităţii consiliilor Senatului.
  • Răspunderea în scris sau oral la întrebările prezentate de senatori în planul Senatului.
  • Îndeplinirea a orice alte atribuţii derivate din însărcinări primite din partea Senatului.
  • Întâlnirea în şedinţe de lucru ordinare, stabilite conform unui orar permanent de lucru şi în şedinţe extraordinare, în caz de necesitate urgentă.

Membrii Biroului Senatului

viorel bostan

 

VIOREL BOSTAN
Rector UTM
Doctor habilitat în ştiinţe tehnice
Preşedintele Biroului Senatului

 

DATE DE CONTACT
Adresa: Ştefan cel Mare, 168, cab.1-212
Tel: +373 22 23-78-61
E-mail:

 

 

dl-Andronic

 

SERGHEI ANDRONIC

Prorector pentru studii
Doctor în ştiinţe tehnice, conferenţiar universitar
Vicepreședinte al Biroului Senatului

 

DATE DE CONTACT
Adresa: Ştefan cel Mare, 168, cab. 1-213
Tel: +373 22 23-54-00
E-mail:

 

 

 

LARISA BUGAIAN
Prorector pentru probleme financiare și relații internaționale
Doctor habilitat, profesor universitar
Membru al Biroului Senatului

 

DATE DE CONTACT
Adresa: Ştefan cel Mare, 168, cab. 1-211
Tel: +373 22 23-37-05
E-mail:

 

 

 

VALENTIN AMARIEI
Prorector pentru formarea continuă şi partneriate
Doctor în ştiinţe tehnice, conferenţiar universitar
Membru al Biroului Senatului

 

DATE DE CONTACT
Adresa: Ştefan cel Mare, 168, cab. 1-201
Tel: +373 22 23-52-26
E-mail:

 

 

 

VALERIAN DOROGAN
Prorector pentru cercetare și doctorat
Doctor habilitat în ştiinţe tehnice, profesor universitar
Membru al Biroului Senatului

 

DATE DE CONTACT
Adresa: Ştefan cel Mare, 168, cab. 1-312, 1-104
Tel: +373 22 23-54-05, +373 22 23-54-37
E-mail:

 

 

 

ION SOBOR
Doctor în ştiinţe tehnice, conferenţiar universitar
Secretar ştiinţific al Senatului

 

DATE DE CONTACT
Adresa: Ştefan cel Mare, 168, cab.1-311
Tel: +373 22 23-27-49
E-mail:

 

 

 

PAVEL SPÂNU
Prorector pentru gestiunea patrimoniului și probleme sociale
Membru al Biroului Senatului

 

DATE DE CONTACT
Adresa: str. Studenţilor, 7/1, cămin nr. 2
Tel: +373 22 31-90-15
E-mail: