Noutăți UTM

Toate Noutăţile

Admiterea UTM

Universitatea Tehnică a Moldovei, acreditată de stat, decorată cu medalia ”European Quality” (Oxford, Marea Britanie, 2010), asigură studii performante.

La UTM studiile sunt organizate în baza sistemului european de credite academice transferabile (ECTS) conform Procesului Bologna, diplomele inginerești fiind recunoscute în țările Europei.

Dacă te fascinează ingineria, Universitatea Tehnică a Moldovei este locul cel mai potrivit pentru a-ți începe cariera de inginer.

Vino la noi să înveți o profesie reală pentru o lume modernă.

Află mai mult

Evenimente

Calendar de Evenimente

Anunțuri

Posturile vacante ale Băncii Naţionale a Moldovei

Expert principal, Direcția organizare și gestiune TIC, Departamentul Tehnologii Informaționale. Inginer consultant, cu funcția de control acces și calitate, Direcția Suport și Calitate, Departamentul Tehnologii Informaționale. Inginer coordonator (durata determinata), Secţia Elaborare Sisteme Informatice de Deservire a Operaţiunilor Bancare şi Contabile, Direcţia proiectare sisteme şi elaborare aplicaţii, Departamentul Tehnologii Informaționale. Inginer principal, Direcția Infrastructura Tehnologii […]

Hotărârile Senatului din 30 ianuarie 2018

Analiza activităţii de cercetare ştiinţifică în cadrul UTM (anul 2017). Cu privire la activitatea Şcolilor Doctorale. Decernarea premiilor Senatului pentru anul universitar 2016-2017 conform articolelor 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 19.9, 19.10, 19.12. Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a “Centrului de Cercetare Construcţii Rutiere Universitatea Tehnică a Moldovei”.

Toate Anunțurile

Presa universitară

Ziarul „Mesager Universitar”

Fondat în februarie 1998, este una dintre puţinele publicaţii universitare cu o apariţie regulată – 10 numere anual. Ziarul reuşeşte, în linii mari, să satisfacă cerinţele informaţionale şi educative ale Universităţii. Având obiectivul principal formulat în motto-ul „Ţara nu se poate ridica decât prin ingineri”, publicaţia s-a impus deja unui cerc larg de cititori.

utm.md/mesager/

Revista tehnico-ştiinţifică „Meridian Ingineresc”

UTM are şi o revistă tehnico-ştiinţifică — „Meridian Ingineresc”. Fondatori: Universitatea Tehnică a Moldovei şi Asociaţia Inginerilor din Moldova. Pe 15 februarie 1995 a ieşit de sub tipar primul număr al revistei, iar următorul, din motive tehnice, abia în 2001. Din 2002 revista are o periodicitate trimestrială — 4 numere anual.

utm.md/meridian/