Noutăți UTM

Toate Noutăţile

Admiterea UTM

Universitatea Tehnică a Moldovei, acreditată de stat, decorată cu medalia ”European Quality” (Oxford, Marea Britanie, 2010), asigură studii performante.

La UTM studiile sunt organizate în baza sistemului european de credite academice transferabile (ECTS) conform Procesului Bologna, diplomele inginerești fiind recunoscute în țările Europei.

Dacă te fascinează ingineria, Universitatea Tehnică a Moldovei este locul cel mai potrivit pentru a-ți începe cariera de inginer.

Vino la noi să înveți o profesie reală pentru o lume modernă.

Află mai mult

Evenimente

Calendar de Evenimente

Anunțuri

11_big

Bilete sanatoriale

Comitetul sindical colaboratori propune următoarele bilete sanatoriale la stațiunile balneare din Republica Moldova:

DOCTORAT: susținerea referatelor științifice și proiectelor de cercetare a.u. 2016-2017

Susținerea referatelor științifice și proiectelor de cercetare științifică pentru doctoranzii anului I şi susţinerea referatelor ştiinţifice pentru doctoranzii anilor II, III şi IV  20 – 29 octombrie 2017 (anul I) 23.10.2017 – 24.11.2017 (anul II) 23 – 30 octombrie  2017 (anii III, IV), conform următorului orar:   Școala Doctorală „Știința calculatoarelor, electronică și comunicații”: anul […]

Doctorat: lista proiectelor științifice validate pentru a.u. 2017-2018 (granturile doctorale)

Lista proiectelor științifice validate pentru anul universitar 2017-2018   Şcoala Doctorală Program de doctorat Conducătorul de doctorat Titlu proiect Inginerie mecanică, industrială şi transporturi 242.01. Teoria maşinilor, mecatronică Bostan Viorel, dr. hab., prof. univ. Rotoare eoliene cu ax vertical cu pale aerodinamice fabricate prin tehnologii aditive 242.01. Teoria maşinilor, mecatronică Dulgheru Valeriu, dr. hab., prof. […]

Toate Anunțurile

Presa universitară

Ziarul „Mesager Universitar”

Fondat în februarie 1998, este una dintre puţinele publicaţii universitare cu o apariţie regulată – 10 numere anual. Ziarul reuşeşte, în linii mari, să satisfacă cerinţele informaţionale şi educative ale Universităţii. Având obiectivul principal formulat în motto-ul „Ţara nu se poate ridica decât prin ingineri”, publicaţia s-a impus deja unui cerc larg de cititori.

utm.md/mesager/

Revista tehnico-ştiinţifică „Meridian Ingineresc”

UTM are şi o revistă tehnico-ştiinţifică — „Meridian Ingineresc”. Fondatori: Universitatea Tehnică a Moldovei şi Asociaţia Inginerilor din Moldova. Pe 15 februarie 1995 a ieşit de sub tipar primul număr al revistei, iar următorul, din motive tehnice, abia în 2001. Din 2002 revista are o periodicitate trimestrială — 4 numere anual.

utm.md/meridian/